Shaka igitangazamakuru cyiza cya Gikristo urebeye ku ngingo nziza zigufasha!

Umurongo w'umunsi

Uwo mumarayika ni ko kubabwira ati: “Mwitinya, dore mbazaniye inkuru nziza izashimisha cyane abantu bose. Uyu munsi mu mujyi wa Dawidi havukiye Umukiza wanyu, ari we Kristo Nyagasani.

— Luka 2:10-11