Εξερευνήστε τη μεγάλη συλλογή χριστιανικών προγραμμάτων μας σε περισσότερες από 100

 Εδάφιο της ημέρας

έτσι και ο Xριστός, ο οποίος μία φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μία δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ’ εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία.

— ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:28