رادیویی جهانی پارس:    ادامه مطلب 

از برنامه های مسیحی مجموعه بزرگ ما که بیش از 100 زبان وجود دراد جستجو کنید

آیه روز

خدا با فرستادن پسر یگانهٔ خود به این جهان گناه‌آلود، محبت خود را به ما نشان داد؛ بله، خدا او را فرستاد تا جان خود را در راه ما فدا کند و ما را به زندگی ابدی برساند.

— ول یوحنا 4:9