از برنامه های مسیحی مجموعه بزرگ ما که بیش از 100 زبان وجود دراد جستجو کنید

آیه روز

مسيح نيز فقط يک بار جان خود را فدا كرد تا به عنوان قربانی، گناهان بسياری را پاک كند. اما بار ديگر خواهد آمد تا آنانی را كه با صبر و اشتياق چشم به راه او هستند، نجات بخشد.

— عبرانيان 9:28