तपाईलाई मनपर्ने महान ख्रीष्टियन संचार खोज्नुहोस्

आजको दिनको पद

ख्रीष्‍टको शान्‍तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्‍य गरोस्‌। साँच्‍चै, तिमीहरू त्‍यसको निम्‍ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्‍यवादी होओ।

— कलस्सी 3:15