Εξερευνήστε τη μεγάλη συλλογή χριστιανικών προγραμμάτων μας σε περισσότερες από 100

 Εδάφιο της ημέρας

Kαι καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Kυρίου, θα σωθεί».

— ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:21