از برنامه های مسیحی مجموعه بزرگ ما که بیش از 100 زبان وجود دراد جستجو کنید

آیه روز

اما هر كه خداوند را به كمک بطلبد، خداوند او را نجات خواهد داد.

— اعمال رسولان 2:21