Warumi 5:12-14

"Mtume Paulo anatumia mafano wa matawala katili anayetawala kimabavu.Ndivyo dhambi ilivyomtawala binadamu tangu enzi ya Adamu hadi Musa. Kuna baadhi ya walimu wa neno wanaomwelezea Adamu kuwa adamu wa kwanza na Kristo kuwa adamu ya pili. "

Warumi 5:12

Naam mpendwa upatanisho ni athari ya kifo cha Kristo.Tumepokea neema kutokana na upatanisho huo.Na leo tutasoma aya ya 12.Athari ya dhambi iliotuzonga na suluhisho lake.

Warumi 5:11

Tunamshukuru Mungu kwa kipawa hiki.Naomba tukamilishie hapa somo letu hadi kipindi kijacho.Lakini nina swali dogo tu.Ushampa Yesu maisha yako ili ujihakikishie uzima wa mildele? Umeokoka?

Warumi 5:10

"Hebu sasa tuchunguze usemi huu..,kwa maana tulipokuwa adui tulipatanishwa kwake Mungu kupitia kifo cha mwanawe.Hii inamaanisha kuwa kulikuwa na wakati ambapo tulitengwa na Mungu.Tulikimbia uwepo wake."

Warumi 5:7-8

Na nikkitamatisha somo hili nakuliza je? Umehesabiwa haki ya Mungu?

Warumi 5:6 Sehemu ya 2

Hebu fikiria wenye dhambi wakiwa wamesimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu.Lakini kwa mwaminio Mungu anapomtizama anaona damu ya Yesu Kristo ,mbaye kwaye tulihesabiwa haki.Na nikkitamatisha somo hili nakuliza je?

Warumi 5:6

Naam bila shaka huu ni mstari au aya yenye nguvu.Inasema mengi kwa maneno machache.Tulipokuwa hatuna nguvu..Je? hii inamaanisha nini

Warumi 5:1-5 Sehemu ya 2

".Tumaini hilo linatupatia subira ya kufahamu kwamba ajapo tena Kristo kunyakua kanisa lake ;waumini wake ;wateule wake tutakuwa tayari kumlaki.Tutakuwa tumeandaliwa kiimani kumpokea"

Warumi 5:1-5

.Neno hilo pia linaweza kutafsiriwa kuwa tumaini halituvunji moyo.Je? twaweza kuvunjwa moyo kutokana na lile ambalo MUngu amlipanga?

Warumi 5:3

"Tulielezea jinsi madini ya almasi yalivyoumbwa kutokana na mbinyo kutoka pande sote hadi utakapopata kitu kipya cha thamani baada ya kipindi kirefu kama vile hiyo almasi au mkaa wa mawe na hata dhahabu."

Warumi 5:1-2

Usisite kuniandikia na kunifahamisha chochoe kuhusu kipindi hiki. Lakini nakuuliza Je? Unalo hili tumaini nililolizungumzia? Una hakika utamwona Kristo atakapordi kuwachukua walio wake? Wale ambao wameokoka na wanafanya kazi yake?

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo