LUMO Project - Malagasy: Tahirin'ny fandaharana

Ny fanekena|Sarimihetsika ao amin'ny Testamenta Taloha Lumo

Matthew 1:1–2:23

Matthew 3:1–4:25

Matthew 5:1–48

Matthew 6:1–7:23

Matthew 7:24–8:34

Matthew 9:1–38

Matthew 10:1–42

Matthew 11:1–12:21

Matthew 12:22–13:23

  1. 1
  2. 2
  3. 3