Тасма толугу менен 222 мүнөт , 15 эпизод жана эки негизги бөлүмдөн турат: 2-чи бөлүгү. Жаңы Келишим: Падыша Өз Планын аткарды { 9-15 эпизод }