چهار آیه اول رومیان 8 مثل پیش درآمد موسیقی یک سمفونی بزرگ می ماند. این آیه ها نظر اجمالی به تمام موضوعات فصل دارند و به این سوال پاسخ میدهند که چه برکاتی در مسیح داریم؟ دکتر دیوید جرمایا با استناد به این آیه ها معنای مسیحی بودن را بازیابی میکند. رومیان 8 در رومیان 8: بهترین فصل کتاب مقدس، دکتر دیوید جرمایا شما را به آیه به آیه از رومیان 8 میبرد و حقایق موجود در این فصل باورنکردنی را شرح میدهد. هرآنچه که باید درباره زندگی مسیحی بدانید، از اطمینان از نجات تان گرفته تا کار روح القدس، را در این متن پیام قوی میتوانید پیدا کنید تا باعث تشویقتان بشود و کمک کند زندگی خودتان را همانطور که خدا در نظر داره، سپری کنید. RM8 01