CHÚA LÀ ĐẤNG YÊN ỦI

Và cũng trong chương trình này chúng ta sẽ nghe về sự yên ủi. Trong thếgiới ngày nay những ngôn từ thường được dùng là: chiến tranh, tội phạm, bệnh tật haysự chết. Nhưng có bao nhiêu lần các bạn nghe được chữ ‘yên ủi’?

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu