2-р бүлэг: Шинэ Гэрээ: Хаан төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлсэн нь (1 цаг 55 минут ) 9. Хаан Өөрөө ирсэн (Үзэгдэл 37-42) 10. Хааны мөн чанар (Үзэгдэл 43-47) 11. Хааны засаглал, эрх мэдэл (Үзэгдэл 48-51) 12. Хааны зорилго (Үзэгдэл 52-56) 13. Хаан захирагдав (Үзэгдэл 57-61) 14. Хааны гаргасан золиос ба ялалт (Үзэгдэл 62-65) 15. Хааны Сайн Мэдээ ба Сүр Хүч (Үзэгдэл 66-70)