उठ र हिंड

भोजनको लागि आउने अतिथि

कुष्ठरोगी र पक्षघाति मानिस

नँया प्रकारको मछुवा

अनादरको अगमवक्ता

आदर्श पुरुषको पुत्र

तिर्खाएकी स्त्री – भाग २

तिर्खाएकी स्त्री – भाग १

नम्र अगमवक्ता

अध्यारोमा एक आगन्तुक

सेवकको गोप्यता