उडाउ पुत्र र उसको उडाउ पिता – भाग १

हराएको!

महान भोज

कुप्रिएको स्त्री

चिरा चिरा पार्ने धारिलो तरवारहरु र विध्वंस पारिएको भवनहरु

आफ्नो सेवकहरुको को सेवा गर्ने मालिक

लोभको विरूद रक्षक

अनपेक्षित पाहुना

भान्छा कोठामा बिपत्तिहरु

मृत्युको लागि छोडिएको मानिस

असल गोठालो