धनी जमिनदार र र लोभी कामदारहरु

धनि मान्छे, उंट र परमेश्वरको राज्य

फारिसी र कर उठाउने

विधवा र अधर्मी न्यायधिश

धन्यबादी कुष्ठ रोगी

बेथानियाका शोकित दिदीबहिनीहरु

कथाहरुको रात र पाठहरूका रात

ढोका अगाडी बस्ने भिखारी

चतुर नोकर र धनि जमिनदार

उडाउ पुत्र र उसको उडाउ पिता – भाग ३

उडाउ पुत्र र उसको उडाउ पिता - भाग २