काममा पक्रिएको

येशु चाड मा

क्षमा नदिने नोकर

निराश पूर्ण दिन

दर्शन र महिमाको रात

नर्कको ढोकाको छेउमा उभिनु

मालिकको टेवलबाटको सानो टुक्रा

परमेश्वरको सम्मुख कसरि शुद्द हुने

गालीलको समुन्द्रमा रोटि

अगमवक्ताको मृत्यु

रगत बग्ने स्त्री र मरेकी छोरी