आफ्नो सेवकहरुको को सेवा गर्ने मालिक

लोभको विरूद रक्षक

अनपेक्षित पाहुना

भान्छा कोठामा बिपत्तिहरु

मृत्युको लागि छोडिएको मानिस

असल गोठालो

आंखामा माटो लगाएको मानिस

काममा पक्रिएको

येशु चाड मा

क्षमा नदिने नोकर

निराश पूर्ण दिन