A ka ndonjë gjë të vërtetë – Kenell J. Touryan (Seria e 1)