FARAJA kwa wasio TUMAINI- SIDA

Yakulazimu uombe kwa dhati na ukweli, huku ukijinyenyekeza kabisa, na kutubu; ili uupokee upendo wake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo njia pekee ya kuurithi uzima wa . . .