आपल्या आवडीच्या विषयांवर आधारीत प्रसिद्ध आसा ख्रिस्ती मिडिया शोधा

आजचे वचन

देवदूत त्यांना म्हणाला भिऊ नका; जो मोठा आनंद सर्व लोकांस होणार आहे त्याची सुवार्ता मी तुम्हास सांगतो. दावीदाच्या नगरात आज तुमच्यासाठी तारणारा जन्मला आहे! तो ख्रिस्त प्रभू आहे.

— लूक 2:10-11