Σαμουήλ Χάτσον (Samuel Hudson)

Mpill Stiars (Bill Stiebs)

Henri Romperts (Henry Roberts)

Dian ke Gkrek Malanik (Diane & Greg Malanick)

Al Pittman

Tom Varni Klassik (Tom Varney Classic)

Lerri Pais (Larry Price)

Stiv Seigker (Steve Sayger)

Ran Siarp (Ron Sharp)

Tzeims Mpentlei (James Bentley)

Ritsiarnt Mour (Richard Moore)