001 Ыйса балдарга бата берет

Ыйса балдарды сүйөт

002 Бороондун басылышы

Удургуган бороон

003 Адашкан уул

Чочконун тамагы же майрамдык той

004 Бартымейдин көзү көрдү

Ким сыйынса, аны менен кереметтер болот

005 Кудай бардык балдарды сүйөт

Кудай сени сүйөт

006 10 пес оорулуу

Тогузу жана бирөө

007 Дөөт жана Голиат

Эң күчтүү адам тарапта

008 Пабыл менен Сила Филипиде

Түн ичиндеги жер титирөө

009 Төрөлүү майрамынын алдындагы сонун убакыт

Төрөлүү майрамынын учуру – Ал келатат

010 Төрөлүү майрамына викторина

Төрөлүү майрамы тууралуу викторина

011 Ыйса Теңирдин туулган күнү

Ыйса төрөлдү