001 இயேசு சிறுபிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார்

இயேசு சிறுவர்களை நேசிக்கிறார்

002 புயலை அடக்குதல்

பெரும் புயல் சீற்றம்

003 கெட்ட குமாரன்

பன்றி சேறு அல்லது விருந்து உணவு

004 பர்திமேயு காண்கிறான்

விண்ணப்பம் அற்புதங்களுக்கு காரணமாக உள்ளது

005 இறைவன் அனைத்து பிள்ளைகளையும் நேசிக்கிறார்

இறைவன் உன்னை நேசிக்கிறார்

006 பத்து தொழுநோயாளிகள்

9 மற்றும் 1. நன்றியுணர்வு நல்லது

007 தாவீது மற்றும் கோலியாத்

வெற்றியாளரின் பக்கம்

008 பிலிப்பட்டணத்தில் பவுலும், சீலாவும்

நடு இரவில் பூமி அதிர்ச்சி

009 மிக அழகான நேரம் – வருகை

அவர் வந்தார்; அவர் மீண்டும் வருகிறார்

010 கிறிஸ்துமஸ் வினா-விடை

கிறிஸ்துமஸ் வினா - விடை

011 ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பிறந்த நாள்

இயேசு பிறந்தார்

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை