मृत्युबाट छुटकारा

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

जब परमेश्वरले सदोमलाई हेर्नुभयो

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

जब परमेश्वरको डर मान्ने मानिसले प्रार्थना गर्छ

आजको दिन शुक्रबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

परमेश्वरको नजरमा मानिस

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

परमेश्वर सक्नुहुन्छ

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

परमेश्वर स्वर्गिय पाहुना हुनुहुन्छ

आजको दिन शुक्रबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

परमेश्वरको उदेश्य

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

सर्वोच्च परमेश्वर

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

कठिनाई कसरी सामना गर्ने ?

आजको दिन शुक्रबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

आफ्नै प्रकारको प्रयास नगर्नुहोस्

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ

परमेश्वरले समय नियन्त्रण गर्नुहुन्छ

आजको दिन सोमबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ