WAFALME HUOTA NINI?

JE WAFALME HUOTA NDOTO ZA AINA GANI? Ndilo tunajaribu kujibu leo, tukiongozwa na Neno kutoka kitabu cha Danieli 2:36-45.

TENDA YALIYO HAKI

Jina Danieli maana yake ni ‘Mungu ndiye hakimu wangu.’ Danieli alifanya kazi katika nyumba za wenye mamlaka nchini Babeli. Alichukuliwa kama mtumwa nchini Babeli, na Nebukadinezaru mnamo mwaka wa 605 kabla ya kuzaliwa Kristo. Katika miaka iliyofuata alitumika katika serikali ya Babeli kwa muda mrefu lakini hakusahau huduma yake kama nabii wa Mwenyezi Mungu. Danieli, ndiye mwandishi wa kitabu hiki,

UHAKIKA WA NENO

Je, twawezaje kulisadiki neno la Mungu ndilo swali twauliza katika Matumaini leo. Yesu alisema: injili ya Yohana 6:63 “Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu; maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena na uzima. Tunaweza kulisadiki neno kwa sababu Yesu mwenyewe alisema ya kwamba, Neno lake ni uzima. Na katika injili ya Yohana 5:39 Yesu alisema. “Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na hayo ndiyo yanayonishudia.” Twalisadiki neno la Mungu- Bibilia, kwa sababu linamshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo; ukitamani kuyajua mengi yanayomhusu Yesu Kristo, mwokozi na mkombozi wetu. Lisome na ulitafakari neno la Mungu.

HALI YA INJILI

Waumini wa zamani walivyomfuata Yesu Kristo waliitwa wakristo. Na msingi wa Imani ya Kikristo, ni Kristo Mwenyewe. Ni muhimu imani yetu katika Kristo iwekwe muhuri kwa maneno na matendo yetu. Imani yetu katika Kristo ndiyo njia ya kipekee ya kuleta amani kati yetu na Mungu Baba. Hebu tumsikize Paulo akieleza Hali ya Injili!

KUWA MACHO

. Leo twalichambua fungu la neno la Mungu kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Warumi 16:17-23. KUWA MACHO

FAMILIA YA MUNGU.

Mnamo mwaka wa 1974, mlikutana na ndugu mmoja kutoka kanisa la GRACE CHURCH marekani, wakati huo nilikuwa nahudumu na shule ya Biblia Nairobi. Jina la yule ndugu alikuwa carl Katter. Kwa sababu ya undugu wa ukristo alijitoa kutusaidia kifedha na kiroho. Marehemu carl Katter alitutangulia kwenda mbinguni, lakini bado twamkumbuka kama ndugu katika familia ya wandungu katika Kristo. Katika fungu hili la neno twajifunza umuhimu wa kuwa mshiriki wa familia ya Mungu.

FURAHA YA USHIRIKA

tena malaika wa mungu alipowatokea wachngaji wa kondoo mlimani uliopo nje ya bethlehemu aliwapasha habari njema za kuzaliwa kwake Yesu kristo. Malaika aliwaambia wachungaji injili ya luka 2:10 Malaika akawaambia. Msiogope kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa wote Kwa hiyo si vibaya kufurahi. Ni vizuri kuwa na furaha. Ni vyema na ni muhimu kuwa na ushirika wa furaha na wakristo wenzako. Paulo atuonyesha namna katika wataka huu kwa warumi 15:22-33

NIA YA UENEZAJI INJILI

Nini nia ya uenezaji wa injili? Waraka wa Paulo kwa warumi 15:14-21. Ni ujumbe ambao wanajihusisha na huduma ya uenezaji wa injili

CHANZO CHA UKWELI

Tunaweza kuupata ukweli namna gani? Hebu tujaribu kupata jibu kwa kulichambua neno. Waraka wa Paulo kwa Warumi 15:5-13

JINSI YA KUKUA KATIKA MAISHA YAKO YA KIKRISTO

naamini ya kwamba kila mzazi hufurahia kuona mtoto/watoto wake wakikua na tena kwa afya njema. Hali kadhalika, Mungu hupendezwa nasi tunapokua kiroho. Tutakua kiroho namna gani?

ZINGATIA AMANI

Wote twajua ya kwamba duniani kote tuna ghasia, taabu na taharuki, na twahitaji amani. Mkristo anapaswa kuwa na amani moyoni licha ya masumbuko duniani. Lakini swali ni twawezaje kuzingatia amani kati ya shoruba cha machafuko na ghasia duniani.

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo