بییر و بۆچوونت چیە دەربارەی عیسا )بەشی۲(

بییر و بۆچوونت چیە دەربارەی عیسا )بەشی۱(

بەهەشت

دۆزەخ

عیسای مەسیح : تەواو بوو!

پێداچوونەوە۳: موسا: یاسای پیرۆزی خودا

پێداچوونەوە۲: ئیبراهیم : ڕاستودرووست بە باوە ر

پێداچوونەوە۱: کێشەی گوناە

قوتابیی مەسیح دەبێ چۆن بژین

پرسیاری مرۆڤ و وەڵامی خودا (بەشی۲)

پرسیاری مرۆڤ و وەڵامی خودا (بەشی۱)