Rabbiga wuu hadlay

Ekanta Ilaah?

Maala’igta iyo Shaydanka

Sida Ilaahay u sameeyay Dunida

Sababta u Rabbiga u Abburay Bani-aadamka

Adam iyo Xawa iyo Beertii Janaada

Dambiga siduu ku soo galay dunida

Wuxuu dambigi Addan soo saaray

Ballaanqadka Cajibka ah

Abiil iyo Khabiil - Jidka Qurbaanka

Qaabil oo toobad la’aah ah

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo