Ny fanekena|Sarimihetsika ao amin'ny Testamenta Taloha Lumo

Avy amin'ireo mpamorona ny Lumo Gospel Films dia tonga ny The Covenant, sangan'asa hita maso mifototra amin'ny Torah. Novokarina niaraka tamin'ny fanoloran-tena mitovy amin'ny fitantarana mifototra amin'ny Soratra Masina, teny isaky ny teny, ny Fanekena dia notantaraina tamin'ny mason'i Ezra ary nitondra ny tantaran'i Adama sy Eva, Kaina sy Abela, …mamaky betsaka

Matthew 1:1–2:23

Matthew 3:1–4:25

Matthew 5:1–48

Matthew 6:1–7:23

Matthew 7:24–8:34

Matthew 9:1–38

Matthew 10:1–42

Matthew 11:1–12:21

Matthew 12:22–13:23

Matthew 13:24–14:12