Isivumelwano | Lumo Old Testament Film

Abadali beLumo Gospel Films manje sekuza iThe Covenant, umsebenzi wobuciko obonakalayo osuselwe kuTorah. Sikhiqizwe ngokuzibophezela okufanayo ekulandiseni okusekelwe emiBhalweni, kwezwi nezwi, Isivumelwano sitshelwa ngeso lika-Ezra futhi siletha ukuqopha izindaba zika-Adamu no-Eva, uKayini no-Abela, uNowa, u-Abrahama, u-Isaka, uRebeka, uJosefa. , …Funda kakhulu

Luka 1:1-25

Luka 1:26–56

Luka 1:57–80

Luka 2:1–24

Luka 2:25–52

Luka 3:1–20

Luka 3:21–38

Luka 4:1–30

Luka 4:31–34

Luka 5:1–26