לוקס 1 : 1 – 56

לוקס 1 : 57 – 2 : 40

לוקס 2 :41 – 3 : 38

לוקס 4 :1 – 44

לוקס 5 :1 – 39

לוקס 6 : 1 – 49

לוקס 7: 1 – 50

לוקס 8 : 1 – 39

לוקס 8 : 40 – 9 : 17

לוקס 9 : 18 – 62

לוקס 10 : 1 – 42

הרשמה למייל

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

תודה שנרשמת לקבל עדכונים מ-TWR360.

חסר מידע נדרש