የክርስትና ህይወት መርሖዎች

ይህ ትምህርት መሰረታዊ የሆኑ የክርስትና ርእሶች ላይ በስፋት ያስትምራል። ይህ በተለይ ለአዳዲስ አማኞች በጣም ጠቃሚ ነዉ። በሁሉም መልኩ ለእየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ይገዙ ዘንድ ያግዛቸዋል። በክርስትያናዊ ህይወት እንዲያድጉ እና መታዘዝን በህይወታቸዉ እንዲለማመዱ ይረዳቸዋል። ስለእግዚአብሄር እና ስለእግዚአብሄር ቃል ያላቸዉን እዉቀት ያዳብሩ ዘንድ ያግዛቸዋል። ሌሎችን በፍቅር ማገልገል ያስችላቸዋል። ቤተክርስቲያንን በወንጌላዊነት እና በደቀመዝሙርነት እንድትሰፋ ይረዳል።