Isten törvényének felfedezése

Mi készteti a tudóst kutatni és keresni? Sir Isaac Newton a kutatást lényegesen vallási okok miatt végezte. A tárgyuk a természet tanulása volt. A tudományt úgy nézték, hogy felfedezzék azokat a törvényeket, amelyek által Isten a mindenséget kormányozza. A tudósok nézték az Isten tervét és rendszerességét úgy szintén az elrendezését magunk körül a …több olvasás

John Glenn, űrhajós hős

A legjobban hírdetett űrhajós utazás elhalasztása miatt mindenki lábújhegyen járt.1962 február 20.-a. eljött. Reggel öt óra után Glennt kivitték a rakétakilövő állomásra, ahol az ídőjárás és a rakéta rendszerében támadt probléma miatt 6 óra utánig az űrszondában kellett várakoznia. A NASA 508 jelentkezőből hét fiatalt választott ki, akik az űrutazáson a legjobbak lesznek. Glenn a sajtó tudósitóinak azt mondta: Azért jelentkeztem erre az útra, mert a legközelebb van a Menyországhoz, ahová beszertnék jutni. Ahogy az űrhajó a levegőbe emelkedett az astronaták a NASA-t mindarról tájékoztatták amit láttak. A visszatérés után John Glennt Washingtonban és New-Yorkban hősként ünnepelték.

A tudós, mint művészeti detektív

Egy műgyűjtő megvett egy festményt, ami teljesen valódinak látszott. Néhány rejtély matt megkért egy múzeumot a vizsgálatra. A röntgen és a lazer fény megmutatta, hogy Florentine arcképéről készült festményen a hölgy fiatalabbnak látszott. Az ibolyántúli fény kimutatott bizonyos javitást foltokat és retusát, amit az eredeti festményhez hozzátettek. Néha a módszert vizsgáló folyamatban a művészetet tönkre kellett tenni, hogy az értékét megállapíthassák. A tudomány kialakított néhány eszközt és technikát, hogy a csalások mögött felfedezzék az igazságot.

A víz csodája

Amikor a víz megfagy másként viselkedik, mint minden más folyadék. Amikor a jég megfagy lesülyed a tó fenekére és megfagyva ottmarad. Ha ez folytatódna, akkor a föld nagy része hamar jéggel lenne befedve. A víz összetétele figyelmre méltó H2O. A földön a víz, ami lehetővé teszi az életet. A só az oceán vízében fagyásgátoló. Csodálatra méltó, ahogy a víz a nehézségi erő ellenére felmegy magasra a levegőbe és később a szél segítségével odamegy ahol szükség van rá.

A tudomány és a csoda

A tudósok hihetnek a csodában? Az a pont, ahol a tudomány és a hit szembenáll egymással a csoda tárgya előkerül. Aki nem hisz a csodákban az tulajdonképen azt mondja, nem várok látni nemvárt eseményt. A tudomány arról tud tájékoztatni, ami normális vagy szokásos, de nem rendelkezik azzal a lehetőséggel, ami túl van a megfigyelésen. Amikor csodák történnek azaz Isten céljának különleges külső munkájával van kapcsolatban.

Az astronauta Istenről beszél

James Irwing ezredes, astonauta volt az egyik aki az Apollo 15-ős űrbolygójában a holdba repült.1978 júniusában a moszkvai baptista gyülekezet vendége volt. Az indulás után az űrbolygó ablakából láttuk, ahogy a föld egyre kisebb lett. Először dinnye, majd narancs és végül gyöngy nagyságu volt. Három társammal a földről minnél tovább repültünk annál jobban éreztük Isten jelenlétét, közelségét és kormányzását. Amikor megérkeztünk csodálatos volt látni a hegyeket, amik három oldalról vettek körül. Három nap után szerencsésen újból a földön voltunk.

Lelki értelem a mérnöki tudományban

A mérnöki hívatás a legdinamikusabb és jelentőségteljesebb a modern életben. A termodinamika azt állítja, hogy semmilyen energiát se lehet teremteni. Minden fizikai vagy biológiai folyamatban az energia átváltozik az egyik formából a másik formába: A Teremtés Istennek egy befejezett cselekedete, ami elvégződött a múltnak egy bizonyos ídőszakában. Miután Isten mindent megteremtett befejezte a teremtést.

Jelek az űrben

A rövidhullámot hallgatva egy rádióamatör a barátja hangján észrevett egy visszhangot. Egy rádióhullám másodpercenként 300.000 km. vagy 7 1/2-szer a távolság a földkörül minden másodpercben. A rádió és televiziós műsorok hova mennek miután a földön az emberek meghallgatták? Minden szó, amit egy rádióbemondó valaha mondott, valahól az űrben még folytatja a mondanivalóját.

Milyen különleges a Föld

Mennyire különbözik a föld a többi bolygótól, a naprendszerünk, a többi naprendszertől? A Venus és a Mars vannak a legközelebb hozzánk. A tudósok úgy gondolkoznak, hogy bizonyos dolgok hasonlóak lehetnek a földhöz. Ürbolygókat küldtek fel, hogy bizonyos dolgokat kivizsgáljanak. A föld akkora, amekkorának kellene lennie.

A tudósoknak lehetséges Istenben hinni?

A XIX század végén Istenben hinni már kiment a divatból. Űgy látszik most eléggé érdekesen a XX. század második felében a Nyugati tudósok között észrevehető a feltámadás és Istenben való hit. Eddington angol csillagász 1614-1644-ig a Cambridge University professzora foglakozott ezzel a problémával, hogy Isten és más természrtfeletti lények létezhetnek, de tudományos műszerekkel észrevéthetetlenek.A válasza mélyreható, ugyanakkor menyerően egyszerü. A Bibliában Isten valóban beszélt az emberrel. Ez sokkal jelentősebb, mint amit mi tudtunk volna róla felfedezni.

Miért fejlesszük a tudományt?

A tudomány egyrészt gonosz, ami magába foglal minden félelmetes és előre nemlátható eredményt. Napjainkban a tudományra úgy tekintenek, mint az emberiség reményére. A problémát nem a tudomány ismerete, hanem annak használata okozza. Bizonyos országokban, ahol az emberek nagytöbbsége hitt a Bibliában azok voltak ahol, a tudományos fejlődés előrehaladt.

Email Regisztráció

Hírek, bibliai tanok és inspiráló üzenetek a világ legkiválóbb keresztény szónokaitól

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat