A természet találta azt fel előszőr

A 20. századnak volt két kiváló elektrónikus találmánya a radar és a sonar. Ennek ellenére a denevérek ugyanazt az elvet az évek ezrei óta használták. A tény, hogy a ködön, sötétben és nagyobb távolságokban át tud nézni, mint a szem tud látni, amióta a radart kitalálták a repülést biztonságosabbá tette. Röviddel a II. világháború elött a radar elv…több olvasás

Michael Faraday

Faraday egy kovácsmester fia volt, akit a szegény apa nem tudott iskoláztatni. A fiu egy könyvkötészetben dolgozott, ahol tudományos iratok kerültek a kezébe, amiket nagy érdeklödéssel olvasott. Ha Faradayről van szó a villamos mérnökök azonnal a villamos motorokra és generátorokra emlékeznek. Ő a gázok folyadékká való átalakitással is foglalkozott. Ismerte a Teremtőjét és minden alkalmat megragadott, hogy Róla beszéljen.

Amit eddig a hajadról nem tudtál

Sokan nem tudtak elmenni egy konferenciára, mert a hajuk megbetegedett Dr. Harold Petering szerint a beteg vizsgálatánál a hajat is megkell vizsgálni. A haj megmutatja, hogy az illető, hogy táplálkozott. Isten figyelmet forditott a hajunkra, aminek a számát is tudja. Isten minden titkunkat ismeri.

Tudomány és a Szentírás

Korábban az emberek nevettek a Biblián és régi könyvnek tartották, ami szerintük tele volt tudományos hibákkal. A csillagászok azt mondták, hogy a csillagokat meglehet számolni, de később rájöttek, hogy a Bibliának igaza van. Mózes elháritott egy járványt, mert a betegeket elkülönitette az egészségesektől. Ezt Pasteur csak egy náhány száz évvel ezelött fedezte fel.

A tudósnak lehetséges Istenben hinni?

Hallgassunk meg egy tudós professzort, aki nemcsak hisz Istenben, hanem megmagyarázza az okát is. Dr. Gerrot Vanderkool, aki az Illinois a Egyetem kémia professora és szaktekintély a számitógéppel az életvegytant is vizsgálja. Az utolsó alkalommal láttuk, hogy a Teremtő Isten létezését a korai modern tudósok elvállalták. Ez a hit szilárd alapot adott neki, amin kifejlesztették a természetes tudományukat. Úgy látszik most eléggé érdekes, hogy a XX század második felében észrevehető a feltámadásban és az Istenben való hit a Nyugati tudósok között.

Lelki mellékértelem a mérnöki tudományban

A mérnöki hivatás a legdinamikusabb és jelentőségteljesebb a modern életben. A XX. század számtalan technológiai csódái mind főleg a mérnöki professzió vivmányai. A mérnöknek logikusnak, óvatósnak, ésszerünek és tudósnak kell lenni. A termódinamika első törvénye az energia megmaradása törvénye, ami azt állitja, hogy semmilyen energiát se lehet teremteni, alkutni vagy elpusztitani ez mégis változik. Minden fizikai vagy biólógiai folyamatban az energia átváltozik az egyikből a másik formába. De ebben a folyamatban semmi energiát nem lehet megteremteni.

A kétfajta vizsgálat

A repülőgépek szárnyait úgy vizsgálják, hogy azokra homok zsákokat tesznek. A szárny, ami a homokzsákot megtartotta azt biztosnak tartották. Néha repülés közben azok leestek. Néha a gyáros azt töréssel próbálta ki. Ha az a mechanizmus 1000 kg-al jól működött azt biztonságos volt. Néha a törési és ütési próbát a vasút kerekeinél is kipróbálták. Később a próbánál a röntgent, holográfiát is használták. Dr. Gábor ezzel kapcsolatban Nobel díjjat is kapott.

Gratulálj a kezednek

A New York Times a kezet az ember mindenre alkalmas beépitett mechanizmusának nevezi. Az emberi kéz olyan bonyolult, hogy a tudósok képtelenek utánozni. A kéz működését nemcsak nehéz megérteni, hanem még utánozni is. Amikor egy tárgyat megfogunk az érző idegek ezrei lépnek működésbe. Minden ujj hegyében közel van ezer idegszál. Olyan sűrűn, hogy a vak az ujja hegyével tudja a Braille írást olvasni. Hüvejkujj használata sokrétü.

Isten egy csalódás?

Ha egy könyvet sokan megvesznek és úgy tervezték el, hogyha egy vallásos olvasó elolvassa abból ateista lesz. Egyes személy, aki nem hisz az evolucióban azt oktalannak, butának vagy elmebajosnak tartják. Másik könyvbe a vallást “az elme vírusának nevezik.” Az elmeorvostan technikai szótárában egy csalódás hibás kitartós hiedelem nem igazól érzékelés által. Dawkins miután az “Isten csalódása” könyvét kiadta arról vitatkozott, hogy Isten nem csalódott. Egyes tudósok azt mondták, hogy nekik szükségük van Istenre. Egy tudós szerint a tudomány kifejlődött a legjobb ídőben és helyeken, ahol a tanult emberek elhitték, hogy a világegyetemet egy inteligens Teremtő készítette. McGrath egy módszerre gondólt ami szerint több érzék van, mint más módszerben, amelyben van egy különösebb Keresztény meglátás, az Istenben való hit, Aki nemcsak teremtette, hanem fenn is tartja a világot.

Hogy tartod az egyensúlyodat?

Az űrrepülés nagyon izgalmas. Egy fénykép a NASA öt astrounatát mutatja fejjel lefelé a Nemzetközi Űrállomáson. A helyzet kényelmentlen. Az első repülésnél össze vannak keveredve. Nem tudják, hogy merre van fel és le. A zeró gravitációban az astrounaták sűlytalanok. Azt hitték, hogya karuk és lábuk eltünt. Az egyensúly próbája, út az űrbe, ami zaklató és nyugtalanitó. Gyakran az elsó útról a kórházba viszik őket, ahól intravénásan etetik őket, mert a gyomrban nem tudják se az ételt, se az italt megtartani. Az astronautákat az imprssziónista rendszer képessé teszi őket az egyensúly megtartására.

A tudomány visszatér Istenhez

Akit doktornak hívnak, az azt jelenti, hogy az illető sokat tanult. De azt mondani, hogy neki tíz akadémiai fokozata van, az két doktorátussal egyenlő és azt jelenti, hogy többet tanult, mint a legtöbb orvos. Dr. James Jauncey írt egy könyvet, aminek ez a címe: A tudomány visszatér Istenhez. Korábban egy egyetemistának azt mondták, ha nem hagyja abba a vallásos babonát, nem reménykedhet tudományos eredményben. Idővel az agnosztikusok és az ateisták még a tudományos körökben is ritka madárnak számitanak. Milikám professzor szerint a vallásos hit előfordulása a tudósok között nem kevesebb, hanem több. A tudomány és a jelenések az egy Istentől erednek. A tudomány állandóan változik és igyekszik magát állandöan igazitani a mélyebb és pontosabb törvényhez. A vallást illetőleg pontosan a Biblia, a kutatás az eredeti nyelvekben és a régiségtanból való világosság segített.

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat