Tom Willey és a Nulla Hiba

Egy hónappal az Apollo 8 történelmi Hold keringési missziója elött Frank Borman Apollo ezredest a sajtó konferenciáján megkérdezték, hogy megfontólta-e ennek a repülésnek a különlegességét és felkészítette a családját a lehetséges és elkerülhetetlen balszerencsére. Borman habozás nálkül így válaszolt: Nem szállnák be abba a gépezetbe, ha nem gondól…több olvasás

Felszabadulás napja

Isten a bűnos embereknek a kegyelmes szépsége jeléül szívárványt teremtett. A szívárványt a felhőkre helyezte, hogy azt mindenki láthassa és lehetősége lehessen hálátadni a kegyelméért. Azt is megígérte, hogy özönvíz által nem pusztitja el a földet. A szívárvány szineit az emberi fajok szineire is alkalmazhatjuk. A görög-római kultúra az elnyomásra a szivárvány fekete szinét választotta. A rabszolga szolgaság nem elnyomó intézményként kezdődött el, de hasonlitott a mózesi tövényhez és a héber szolgatársakhoz.

Ember Isten képmásában

Milyen nemes munka valóban az ember. Pál apostol az Efézus 2:10. versében ezt írta: ”Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Évszázadokkal később Jézus kijelentette, hogy “Az Isten Lélek” Az Isten k épéhez és hasonlatossága után az ember magas állása kivan hangsúlyozva.

Gének határozzák meg a viselkedést?

Nem dönthetek magamról. A génem határozza el, hogy mit csináljak. Milyen felelősségünk van a viselkedésünkön? Tudjuk, hogy teljesen senki se szabad minden. Az agy és idegrendszer kapcsolatban van és hatással vannak a viselkedésre. Az epilepszia kényszeriti a rendellenességet a génünkbe, ami egy kritikus szerep.Hogy egy sejt működik vagy nem a kémiától függ a testnek a megfeleló részében. A gént összelehet vonni és bizonyos részét elhallgatni, A viselkedések befolyása társadalmi, nemcsak a biológia által, hanem a lélektani és szociális tényező által.

Majmok az írógépnél

Darwin tanitványainak volt egy nagyon erős követelményük. Halld meg az összehasonlitást, amit Darwin egyik barátja készitett. Huxley találomra azt mondta, ha egy csoprt majom leül az írógéphez, ha elég ídöt kap, ídővel legépelné az Encyclopedia Britannicát szóról szóra. Ez elkerülhetetlen, hogy megtörténjen. Ez kitesz több mint 24.000 oldalt minden oldalon száz szóval. A szokatlanult tanult ember nem tudja helyesen kibetüzni ahelyett, hogy szótárhoz ne szaladjon. Huxlez megakarta mutatni, hogy ez lehetséges lett volna. Hosszú ídóbe telne a majomnak a mancsával legépelni egy szót. 24 órás nap alatt ezer millió írógépen nem tudták a könyv címét legépelni.

A tudomány és a csodák

Tud egy ésszerü analitikus a csodákban hinni? Néhány tudós köztük, aki Nobel díjat nyert elmondta a válaszát ebben a fontos kérdésben. Dr. George Beadle néhai amerikai genetikus és Nobel díjas szerint a tudományban a természet tanulmányozása megjósolható, elismerhető és ellenörizhető. Továbbá a természetfölötti esemény és meghatározás túl van a tudomány szemhatáránTehát a tudomány a csodát vagy kipróbálja vagy megcáfolja. Mi megteszünk dolgokat amiket a hangyák és majmok nem tudnak megtenni. Isten magasabb rendü, mint mi, ő képes dolgokat megtenni amik túl vannalk a lehetőségeinkön.

A tudomány visszatér Istenhez

A Biblia sok része foglalkozik a jövővel. Például a Bibliában szó van a világ végéről és az életről, ami ezután következik. A Biblia nem úgy tekinti a világmindenséget mint végtelen vagy örökkévaló, de nagyonis korlátok közé szoritott. A viágmindenség egész anyaga felfog bomlani, amikor Isten meghatározott ídeje megjön. Amikor 1945-ben az atombombát ledobták az rettenetes pusztitást okozott, Az acél torony, ami a Nevada sivatagban a kisérletezésre a bombákat tartotta teljesen elolvadt. Az ilyen robbanások kint az űrben állandóan történnek.

Visszatudnál hívni egy távíratot, amit már egyszer elküldtél?

A barátom majdnem elvesztette az állását, amikor távíratot írt. A főnöke elhatározta, hogy a vállalatát egy másik városba áthelyezi, ami 100km távolba volt. Mindegyik alkalmazottnak költözni kellett. Barátomat a költözés nagyon zavarta. A panaszáról írt egy hosszú távíratot. A gyerekek iskolázottságát is megzavarta. Ezért a panaszát leírta. Miután a főnökról minden rosszat megírt a távíratot elküldte. Késöbb eszébejutott, hogy az állását elveszitheti, ezért a főnökét leakarta csendesiteni. Hamar az új helyre való költözés kevésbbé félelmetesnek látszott, mint az állása elvesztése.

Hogy lehet látni a sötétben?

Frankfurtban két rendőr valamit gyanusnak látott. Egyetemisták az elemlámpájukkal reülőgépeket irányitottak, amik a sötétről fényképeket akartak késziteni. Az egyetemisták szintén résztvettek a legnagyobb levegő szennyeződés tanulmányozásán. A fényképezőgépekben ultravörös filmet használtak, mert az éjszaka sötétjében a meleg és könnyü hullámokat érzékelhették. Frankfurtban a dombok és a magas épületek a szelet megállitják. Néha elég szél fúj, amik elfújják az autók gőzét és a kémények füstét. Akik gyárakat és magas épületeket akarnak épiteni, azoknak a városi vezetőktől engedélyt kell kérniük. Dávid nem ismerte a fényképezéshez alkalmas filmet, amivel kinyomozhatta volna a világosságot, de tudta, hogy Isten még a sötétben is tudja irányitani.

Melyik Isteben ne higy?

Egy tudós szerint a Földön mindemnki ateista. Dr, Richard Dawkins azt mondta: egyszer mi mindnyájan ateisták vagyunk. A hívök mindenkit istenként imádnak. Az egész abc Apollotól Zeusig hamis istenekből áll. Dawkins arról vitatkozik , hogy egy természetfeletti teremtés majdnem bitosan nem létezik és a vallásos hit egy csalódás. Dawkins egy Istent választ ki, aki a Bibliában kijelenti Magát. Ha megszámolod az állitólagos isteneket, akiket a különböző emberek az egész világon imádanak, akkor a számjegyek a milliókban vannak.

Miiért a Keresztény Kúltúrában kezdődött el a tudomány?

Egyesek szerint a Biblia megmérgezte a földet és nehezebbé tette a tudomány kifejlődését.Vagy a Keresztény Biblia az intellektuális talajon készítette el a tudományt felnövekedni. Van-e olyan dolog, amit a természet tudományának hívunk, tisztán kereszténynek? El kell ismerni, hogy a modern tudomány sok ember munkáján épült fel. A keresztények a gondolatok forradalmainak az úttőrői, ami meghozta a világ modern megértését. A tudomány óriásairól meg kell emliteni, hogy Copernicus, Galilei, Kepler, Pascal, Newton, Faraday, felekezet és hit elvi különbségek ellenére erősen elkötelezték magukat Jézus Krisztusnak.

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat