A tudomány visszatér Istenhez

Akit doktornak hívnak, az azt jelenti, hogy az illető sokat tanult. De azt mondani, hogy neki tíz akadémiai fokozata van, az két doktorátussal egyenlő és azt jelenti, hogy többet tanult, mint a legtöbb orvos. Dr. James Jauncey írt egy könyvet, aminek ez a címe: A tudomány visszatér Istenhez. Korábban egy egyetemistának azt mondták, ha nem hagyja ab…több olvasás

Tudósnak lehet Istenben hinni?

Hallgassunk meg egy tudós professort, aki nemcsak hisz Istenben, hanem megmagyarázza az okát is. A Teremtő Isten létezése szilárd filozófiai alapot adott a modern tudósoknak. Ezen az alapon kifejleszthették a tudományukat. A XIX század végén az Isten hit kiment a divatból, ami okot adott az evolució Darwini elméletnek. A XX század végén észrevehető a feltámadásban és az Istenben való hit. A korai tudósok azt hitték, hogy a tudomány azért volt lehetséges, mert az inteligens Isten teremtett egy szépen elrendezett és felfogható világot. Sir Eddington szerint Isten és más természetfeletti lények létezhetnek. Istennek lehetősége van minket látni és nekünk Vele beszélni.

Elég nagy volt a hal ahhoz, hogy Jonást elnyelje?

Aki megakarja érteni Jónás könyvét annak átkell olvasnia a történelem könyvet. Ez volt a kezdet: “Igy szólt az Úr Igéje Jónáshoz, indulj, menj Ninivébe a nagy városba és prédikálj ott, mert fejutott hozzám a gonoszságának híre!” Ninive helyett Jónás az Úr elől Társisba menekült. Később a prófétát a tengerbe dobták, de egy nagy hal elnyelte. Miután a hal Jónást kihányta az emberek a beszédét meghallgatták, akik bűneit Isten mebocsájtotta.

Tudományos nézet Jézus Krisztus második eljöveteléről

Emlékszel arra, amikor előszőr láttál egy űrszondát az úrbe elindúlni? 1900 évvel ezelőtt Jézus Krisztus felemelkedett és egyre feljebb és fejebb emelkedett. A tizenegy féfit a csodálatos látvány meglepte. Hamar két fehérruhás férfi jelent meg, akik a tanítványokat Jézus egy igéretére emlékeztették. A Biblia írt Jézus és a tanitványok közötti beszélgetésről. Emlékeztette őket a visszatérése elötti jelekről, többek között az éhinségről és a földrengésekről. Készülhetsz erre az alkalomra.

Hívők a Föld koráról vitatkoznak

Hány éves a Föld? Az évek ezrei vagy billiói? Vélemények lehetne különbözők, de a barátságuk megmarad. A Fiatal Föld a Bibliában való hitet támogatja. Dr. Steam Dowell, Hitvédelemi professzor szerint nem túl régen, Isten teremtett mindent. Valószínü kevesebb, mint 10,000 évvel ezelött, hat 24 órás napokban. A Biblia nem határozza meg a teremtés idejét, csak azt, hogy Isten volt a Teremtő. Öszinte hívőknek az ídőpont nem fontos.

A

Alan Sandage belenézett a távcsöves messzelátóba és rájött hogy astrounata lesz. A fiu álma megvalósult amikor elkezdett dolgozni a néhai Hubbinak. A New York Times a nemzedéke legbefolyásosabb astrounatájának nevezte. A fiunak a teleszkopjával lelkesedése volt a munkája iránt. A kozmológiáról hírneve volt. Munkáját kiváltságnak tartotta. Kérdésekre válaszolt a csillagászatról és a metafizikáról. Miután megkapta a doktorátust, megkérdezte az apját, hogy mi az élet célja. Barátja tájákoztatta, hogy az élet célja Isten dícsőségére élni.

A tudomány visszatér Istenhez

Ha valamikor elgondolkoztál azokról a csodálatos dolgokról, amiket Jézus tett vagy az apostolokkal történt, akkor a mai adásunkat érdeklódéssel fogod figyelni. A tudomány álláspontja egy bezárt világegyetem. Figyelemmel azt látjuk, hogy a tudós nem tud mindent és a tény szerint a csodák hihetetlenek csak azért, mert nem illenek bele az ő szerkezetébe. Isten volt a világ Szerzője és mivel mindent ismer, ezért Neki könnyü, hogy a kivánt eredményt megkapja. Tartsunk egy nyitott elmét, addig amig minden tény majd a rendelkezésünkre áll. Várjunk addig amig Isten eljön és megmutatja, hogy a legnehezebb csodák a Bibliában szépen és rendben beleillenek a világegyetem rimképletébe.

Tom Willey és a Nulla Hiba

Egy hónappal az Apollo 8 történelmi Hold keringési missziója elött Frank Borman Apollo ezredest a sajtó konferenciáján megkérdezték, hogy megfontólta-e ennek a repülésnek a különlegességét és felkészítette a családját a lehetséges és elkerülhetetlen balszerencsére. Borman habozás nálkül így válaszolt: Nem szállnák be abba a gépezetbe, ha nem gondólnám, hogy az egy biztonságos jármű. A hold írányitott tudományos repülés a Nulla program Willey felügyelete alatt kezdődött. Nem tudtuk volna a bolygókat megkerülni és a Holdra embereket telepiteni, ha a szabályokat Isten nem állította volna fel.

Felszabadulás napja

Isten a bűnos embereknek a kegyelmes szépsége jeléül szívárványt teremtett. A szívárványt a felhőkre helyezte, hogy azt mindenki láthassa és lehetősége lehessen hálátadni a kegyelméért. Azt is megígérte, hogy özönvíz által nem pusztitja el a földet. A szívárvány szineit az emberi fajok szineire is alkalmazhatjuk. A görög-római kultúra az elnyomásra a szivárvány fekete szinét választotta. A rabszolga szolgaság nem elnyomó intézményként kezdődött el, de hasonlitott a mózesi tövényhez és a héber szolgatársakhoz.

Ember Isten képmásában

Milyen nemes munka valóban az ember. Pál apostol az Efézus 2:10. versében ezt írta: ”Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Évszázadokkal később Jézus kijelentette, hogy “Az Isten Lélek” Az Isten k épéhez és hasonlatossága után az ember magas állása kivan hangsúlyozva.

Gének határozzák meg a viselkedést?

Nem dönthetek magamról. A génem határozza el, hogy mit csináljak. Milyen felelősségünk van a viselkedésünkön? Tudjuk, hogy teljesen senki se szabad minden. Az agy és idegrendszer kapcsolatban van és hatással vannak a viselkedésre. Az epilepszia kényszeriti a rendellenességet a génünkbe, ami egy kritikus szerep.Hogy egy sejt működik vagy nem a kémiától függ a testnek a megfeleló részében. A gént összelehet vonni és bizonyos részét elhallgatni, A viselkedések befolyása társadalmi, nemcsak a biológia által, hanem a lélektani és szociális tényező által.

Email Regisztráció

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat