Amit Darwin a sejtről nem tudott

Darwin azt hitte, hogy a sejt valóban egy kocsonya volt. A genetisták az elektro mikroszkóp vizsgálatával túlnőték az egyszerü életet. Nézzünk át a lecséln és megtudjuk, hogy valóban mi történt. Darwin életében a túdósok a sejtről azt hitték, hogy az csak egy épület kője volt. A tankönyvekben azt írják, hogy a cella egy plasztik doboz volt, amiben …több olvasás

Amit Darwin nem tudott a hallásról

A fül nem az egyetlen, amikor valamit megkell hallanunk. Beszéljünk a bonyolult stereo rendszerről, ami beépült a fejünkbe. A Kaliforniai Technologiai Intézet kutató csoportja sokat tanult az ember hallásáról, amikor a bagoly csűrjéről vonatkozó rendszerről tanult. A Scientific American újságban ennek a tárgynak egy különleges címet adtak: “Az Érzékek Titka.” Folytassuk figyelmünket egy cikkre: “A két füllel való hallás.” Dr. Masakazu Konishi érdeklődését azt ragadta meg, amikor a baglyok a sötétben a hallásukkal egy egeret pontosan megfogtak. A halak ezrei egyszerre úsznak és mindegyik kiad egy jelet, de csak a saját frekvenciájukra válaszolnak.

Ha egy orrt kellene eltervezned

Az orra úgy gondolunk, mint a szaglás szervére. Megvéd a fertőzéstől. eltávolit a baktériumoktól, a piszoktól, a füsttől és a szubsztanciától. A hajak tisztitó munkát végeznek. A nyálka is végez tisztitást, ami olyan ragadó, mint a légyfogó. Segít a túdőnek. Az ízületünk érzéke inkább az orrunktól, mint a nyelvüntől függ. Szaglás nélkül nem tudnánk felismerni a romlott tejet, a friss illatszert a döglött állatokat.Az embernek 350 szagló készüléke van. Ha az orr máshol lenne nem tudnánk az ételről dönteni.

Az agyad Isten számitógépe

Az ember fáradozása az elméd megkétszerezése messze esik attól, amit sokan hisznek.Sokan a számitógépre mutatva hasonlóságot emlitenek. Az ember agya, az Isten számitógépe egyedülálló és utánozhatatlan. Szegényes emlékezés valamilyen tényt elraktározni. Viszont sikertelenségnek számit, ha nem tud valamit az emlékezésből visszahozni. Mérjük egy számitógép emlékezését kis egységekben való nagyságát bitekben. A legnagyobb számitógépekben tizenhatezer millió bit található. Az agyban 30 millió agysejt van. Az agy képessége visszaemlékezik,megmutatja ugyanazt az esetet, a különböző eszmék segítségével. A számitógép csak azt tudja megtanulni, amit a kezelője betáblált neki.

Keletkezési származás

Egy fiatal filmszinésznő viccesen házasságot ajált Georg Bernard Shaw-nak, a híres britt szerzőnek. Az ok ez volt: A szépségemmel és az Ön agyával jó kezdettel rendelkezhetnék. Nem megyek bele a dologba válaszolta Bernard Shaw. Mi lenne, ha a gyerek az Ön elméjét és az én agyomat örökölné? A fajjal azért kisérleteznek hogy az új nemzedék jobb legyen, mint a régi volt. Néhány tudós sok fözelékekkel és gyümölcsökkel próbálta az ember életét feljavitani. Állatok esetében egerekkel is próbálkoztak. De a sok tudós rájött, hogy a természet nem teremthette magát.

Nobel Díj

Ki hallott arról, hogy valaki azért szerezte meg a Nobel Díjat, mert feltalálta azt 1940-ben a csillagászok tudtak arról, hogy ez kellemetlen. Megvoltak győződve a világ szélesedéséről, de a részletekről csak kevest tudtak. Az elmélet az volt, hogy a kozmosz egy nagy robbanással kezdődött. Kiszámitották, hogy a mindenség nagyon fiatal, meleg és összenyomott volt. Szintén tele volt sugárzással. Ez ami nagyon erős és izzó volt. Szerintük az még mindig az űrben halad. 1940-ben született meg a Szilárd Állam Elve. Később érzékemy antenna készült, amit a bolygóval akartak használni. A tudósok, akik kétkedtek bármilyen teremtési ídőről, most hallani lehet azokról, akik elfogadták a Biblia első könyvét.

Houston bajba vagyunk

Az Apollo 13-as űrhajó készen állt, hogy a holdba elinduljon, amikor a folyékony oxigén felrobbant. Az ugynevezett járművet olyan képtelenné tette, hogy nem volt képes a hold felületére leszállni. Még ennél is rosszabb volt, hogy három astrounata élete veszélyben volt. A jármű képtelen volt az indulásra. Erre a NASA szakszemélyzete konferenciára gyült össze. Hirtelen a három astrounata attól függöt, hogy a modulon levő készlet négy napra életben tudja-e tartani őket. A próbálkozások nem sikerültek, amit “sikeres hibának hívnak.” Elhibázták a holdra leszállást de sikerült visszatérni és a három astrounatának élve hazajönni.

Mi okozta az özönvizet?

Miért pusztitotta el Isten vízzel a földet? A Mózes első könyve arról szól, hogy Isten az elméjében mire gondolt. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön és minden szándéka csak gonosz, akkor megbánta az Úr, hogy embert alkotott, Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert az állatokkal együtt a csúszómászokat és az égi madarakat is. Ha komolyabban megnézzük, hogy mi okozta az özönvizet, akkor rá-jövünk, hogy az ember bűne és Isten büntetése volt az embereken, azonban azt tudjuk, hogy Isten Noét és a családját a bárkában megvédte.

A növények, hogy élték túl az özönvízet?

Noé ídejében a Bibliából azt olvassuk, hogy a víz 150 napig befedte a földet. A víz nyomása a föld felületén nem kevesebb, mint 700 atmoszféra volt. Ha egy növény általában egy atmoszféra nyomása alatt nő, kivan téve az atmoszféra nyomásának. Felmerül a kérdés hogy tudnak a száraz növények életben maradni és tovább mőni az özönvíz alatt? A jelek szerint a hegyek alacsonyabbak voltak mint ma. A víz súlya más volt. Sok palánta és zöldség elpusztult az özönvíz alatt, de Isten megvédte azokat, amiket ma ismerünk. A bárkában voltak a zöldségek, amiket magukkal vittek, a többiek magvak voltak.

A másik kontinensből hogy kerültek az állatok a bárkába?

Az állatok minden fajtája különböző, egyik különbözik a másiktól. Hogy tudtak az állatok Amerikából meg Ausztráliából a Noé bárkájába bemenni, mert a kontinenseket tengerek és oceánok választják el egymástól? A tudósok csoportja arról elmélkedett, hogy korábban talán nem volt Atlanti Oceán. A kontinens vizalatti talpazata szerint földveszi körül a kontinenst. A National Geographic 1973-as száma szerint az “Atlanti Oceán szélesebb lesz. A Csendres Oceán egyre jobban szűkűl, az Alpok magasabbra nőnek, Los Angeles északra csúszik. A kontinens elmozdulás gondolata, hogy egy ídőben egyesült és most távolabbra meg távolabbra mozdul nem bizonyitja véglegesen minden tudós megelégedését.

Honnan jött a víz? Özönvíz 1

Az Ön műsoraiban gyakran emlitést tesz az özönvízről, amikora víz elárasztotta az egész földet. Állítólag a víz 150 napig elárasztotta a legmagasabb hegyeket. Honnan jöhetett ez a nagy mennyiségü víz a földről? A világszéességü víz ma is lehetséges. Megkellene emelni minden oceánt és lesüllyeszteni a földet meg a hegyeket. Ha ezt megtennék, akkor a World Book szerint 2 kilóméter mély víz lenne az egész földön. Megnyugtatónak számit, hogy Isten igérete szerint özönvíz által újból nem pusztítaná el a földet.

Email Regisztráció

Sign Up for our Newsletter

Hírek, bibliai tanok és inspiráló üzenetek a világ legkiválóbb keresztény szónokaitól

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Hiányzó szükség adat