Cây Đại Phong Cầm Trong Đầu Chúng Ta

Bạn Đáng Giá Bao Nhiêu

Khoa học Và Sự Đơn Giản Hóa

Khoa Học và Phép Lạ

Khoa Học và Cơ Đốc Giáo – Hutchinson

Vì Sao Khoa Học Phát Triển Trong nền Văn Hóa Cơ Đốc – Hutchinson

Khoa Học Có Đối Nghịch Với Niềm Tin Cơ Đốc Không – Hutchinson

Tiểu Sử Của Isaac Newton

Đức Chúa Trời Là Hệ Thống Dẫn Đường Của Tôi – Jack Lousma

Phỏng vấn Phi hành gia Guy Gardner

Có Thể Chúng Ta Đều Là Người Sao Hỏa