Die Roemryke Koning - deel 1

Deel 1: Ou Testament; Die Koning Voorspel Sy Plan [1 uur 47 minute] 1. Proloog (Tonele 1-3) 2. Die Skepper & Sy Skepping (Tonele 4-9) 3. Bose Toetrede (Tonele 10-15) 4. Sonde se Straf & God se Belofte (Tonele 16-19) 5. Die Weg van die Offer (Tonele 20-24) 6. Die Mens se Opstand & God se Trou (Tonele 25-27) 7. God se Plan Snel Voort (Tonele 28-32) 8…lees meer

Die Roemryke Koning - deel 2

Deel 2: Nuwe Testament: Die Koning vervul Sy Plan (1 uur 55 minute) 9. Die Koning se Binnekoms (Tonele 37-42) 10. Die Koning se Karakter (Tonele 43-47) 11. Die Koning se Heerskappy (Tonele 48-51) 12. Die Koning se Sending (Tonele 52-56) 13. Die Koning se Onderwerping (Tonele 57-61) 14. Die Koning se Offer & Oorwinning (Tonele 62-65) 15. Die Koning se Evangelie & Roem (Tonele 66-70) Titels Hoe Groot is Ons God (Gesing in Arabies)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende