ДАҢК ПАДЫШАСЫ – БATA | 1 чи

Тасма толугу менен 222 мүнөт , 15 эпизод жана эки негизги бөлүмдөн турат: 1-чи бөлүгү. Байыркы Келишим: Падыша Өз Планын алдын ала айтып келген {1-8 эпизод}

Подшоҳи ҷалол | Қисми 2

Тасма толугу менен 222 мүнөт , 15 эпизод жана эки негизги бөлүмдөн турат: 2-чи бөлүгү. Жаңы Келишим: Падыша Өз Планын аткарды { 9-15 эпизод }