กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ | ภาค 1

ภาพยนตร์ฉบับเต็มมีความยาว 222 นาที ประกอบด้วย 70 ฉาก แบ่งเป็น 15 ตอน และแบ่งออกเป็นสองภาคหลัก: ภาค 1 : พันธสัญญาเดิม: กษัตริย์พยากรณ์บอกล่วงหน้าถึงแผนการของพระองค์ (ตอนที่ 1-8) ภาค 2 : พันธสัญญาใหม่: กษัตริย์ทรงรักษาสัญญา (ตอนที่ 9-15) กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ : 1 เรื่องราวใน 15 ตอน ภาค 1 : พันธสัญญาเดิม: กษัตริย์พยากรณ์บอกล่วงหน้าถึงแผนการของพระองค์…อ่านเพิ่มเติม

กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ | ภาค 2

ภาพยนตร์ฉบับเต็มมีความยาว 222 นาที ประกอบด้วย 70 ฉาก แบ่งเป็น 15 ตอน และแบ่งออกเป็นสองภาคหลัก: ภาค 1 : พันธสัญญาเดิม: กษัตริย์พยากรณ์บอกล่วงหน้าถึงแผนการของพระองค์ (ตอนที่ 1-8) ภาค 2 : พันธสัญญาใหม่: กษัตริย์ทรงรักษาสัญญา (ตอนที่ 9-15) กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ : 1 เรื่องราวใน 15 ตอน ภาค 2 : พันธสัญญาใหม่: กษัตริย์ทรงรักษาสัญญา [1 ชั่วโมง 55 นาที] 9. การเสด็จมาของกษัตริย์ (ฉากที่ 37-42) 10. พระลักษณะของกษัตริย์ (ฉากที่ 43-47) 11. อาณาจักรของกษัตริย์ (ฉากที่ 48-51) 12. ภารกิจของกษัตริย์ (ฉากที่ 52-56) 13. ความนอบน้อมของกษัตริย์ (ฉากที่ 57-61) 14. การสละชีวิตของกษัตริย์เครื่องบูชาที่มีชีวิตและการได้รับชัยชนะ (ฉากที่ 62-65) 15. ข่าวประเสริฐและพระสิริของกษัตริย์ (ฉากที่ 66-70) พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (ร้องในภาษาอาหรับ) เครดิต

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ