Pati 1: Wa a di plan li davans

WA de GLWA : 1 ISTWA an 15 EPIZÒD Pati 1. Ansyen Testaman : Wa a deklare Plan L lan [1è 47 minit] 1. Entwodiksyon - Sèn 1-3 10:40 2. Kreyatè a ak kreyasyon L lan - Sèn 4-9 19:04 3. Antre lemal nan mond lan - Sèn 10-15 15:10 4. Malediksyon peche a & Pwomès Bondye a - Sèn 16-19 11:57 5. Mwayen Sakrifis la - Sèn 20-24 14:58 6. Rebelyon Lòm & Fidelite …Li plis

Pati 2: Wa a akonpli plan li

Pati 2. Nouvo Testaman : Wa a akonpli Plan L lan [1è 55 minit] 9. Antre Wa a - Sèn 37-42 20:16 10. Karaktè Wa a - Sèn 43-47 15:32 11. Dominasyon Wa a - Sèn 48-51 14:02 12. Misyon Wa a - Sèn 52-56 15:24 13. Soumisyon Wa a- Sèn 57-61 14:50 14. Sakrifis & Viktwa Wa a - Sèn 62-65 13:53 15. Levanjil & Glwa Wa a - Sèn 66-70 18:26 Bondye nou an Gran (Chante nan lang Arab) - Kredi 2:45