Ukukhusela abantwana kwimpatho embi-Uhendo

Ibhayibhile isifundisa ngendlela yokuphatha imali

Uhlaselo ngokwesini-Isigwebo sikaThixo

Ukufunda-UYesu ,umbalisi

Ukuconjululwa kwembambano-Ukuncama

Umtshato-Icebo likaThixo

Ubuhle-Ubuhle obungaphakathi

Isicinezelo-Ulwamkelo

Izimbiwa ekuyeni-Iziqhamo zoMoya 4

UVitamin C-Iziqhamo zoMoya 3

IVithamini B & E-Iziqhamo zoMoya 2