Vtelenie

Jedným z Božích veľkých tajomstiev, o ktorom rád rozjímam, je Trojica. Trojica je Božou prirodzenosťou, keďže On je tromi osobami v jednom Bohu. A všetky tri pôsobia vo vzájomnom súlade. Sú spolu. Nikdy si navzájom neprekážajú. Nepôsobia nezávisle...

Daruj

Každý vodca má príležitosti na to, aby v nich aplikoval svoju múdrosť a viedol svojich poslucháčov k nejakej dôležitej myšlienke, aby ich budoval. Dnes sa zameriame na takýto moment v Ježišovom živote, v ktorom mal príležitosť vyučovať svojich učeníkov. Je to pre nás veľmi užitočné, že . . .

Výhonok

V jednej z mojich relácií som rozprával o symbolizme stromov v Biblii. Jeden fakt o stromoch je, že majú hlboké korene, ktoré prenikajú hlboko do zeme a dávajú stromom obrovskú trvácnosť. A to je jedna z dôležitých súčastí dnešnej témy. Dnes budeme hovoriť o výhonku. Zamyslíme sa nad špecifickým typom výhonku, ktorý . . .

Dokončiť

Všetci bývame sklamaní z ľudí, ktorý robia veľké sľuby, a potom ich nesplnia. Tiež vieme byť sklamaní sami zo seba, ak si niečo veľkolepé naplánujeme, a potom to nedokončíme. Niekedy je ťažké niečo dokončiť. Sú chvíle, keď si to vyžaduje nesmierne úsilie a silu vôle a sebadisciplíny, aby sme . . .

Izrael

Keď som si nedávno čítal Písmo, našiel som tam jeden konkrétny obraz, ktorý sa mi vryl do pamäte v súvislosti s vďačnosťou. Čítal som o Jákobovi – o mužovi Starého zákona – ktorý sa opieral o svoju palicu a chválil Boha. Príbeh sa nachádza . . .

Horlivosť

Pavol, ktorý tieto slová napísal, sa predtým volal Saul a bol veľmi horlivý. Vo svojej horlivosti prenasledoval kresťanov a vo svojom zápale pre Boha bol pripravený viesť kresťanov pred súd, mučiť ich, zatvárať do väzenia a dokonca ich zabíjať. Čo sa s Pavlom stalo?

Pokánie

V živote zažívame množstvo jednorazových udalostí. Sú nimi napríklad naše narodenie alebo naša smrť. Tiež narodenie našich detí, z ktorých každé je jedinečné, sa nikdy nezopakuje. Aj naše manželstvo by sa malo považovať . . .

Plán 2

Niektorí z nich sa rozhodli, že im to za to nestojí. Možno si povedali: „Ak neuvidíme zázraky a ak nebudeme sýti, ak nebudeme uzdravení, nuž, viac tohto muža nasledovať nebudeme.“ Ježiš sa v tej chvíli obrátil k svojim učeníkom a spýtal sa ich: „Aj vy ma teraz opustíte?“

Plán 1

Je pre mňa udivujúce zistenie, ako málo je ľudí z celkového množstva ľudí v danej organizácii, ktorí robia väčšinu práce. Už desiatky rokov sme počúvali, že 20 % ľudí robí 80 % práce. A som si istý, že je to pravda v takmer každom type organizácie – vo firmách, v politike alebo . . .

Zacheus

Musíme byť opatrní v tom, ako posudzujeme ľudí podľa ich zjavu. Možno sú vysokí, možno sú nízki, širší alebo chudí. Musíme dbať na to, aby sme si nevytvorili na ľudí názor len na základe ich vonkajšiemu vzhľadu. V Lukášovi, v 19. kapitole čítame o mužovi menom Zacheus, ktorý bol veľmi . . .

Blahoslavený

V Božom slove nachádzame zaujímavý moment, kde sa píše o Ježišovi a žene pri studni. Je to zapísané v evanjeliu podľa Jána, v 4. kapitole. Ježiš si od tejto ženy pýtal vodu a pustil sa s ňou do rozhovoru o tom, že On dokáže dať človeku takú vodu, že už nikdy viac . . .