Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 1:1-3

ΝΕΕΜΙΑΣ 9:4-13:31

ΝΕΕΜΙΑΣ 8:1-9:3

ΝΕΕΜΙΑΣ 5:14-7:73

ΝΕΕΜΙΑΣ 4:4-5:13

ΝΕΕΜΙΑΣ 3:29-4:3

ΝΕΕΜΙΑΣ 3:4-28

ΝΕΕΜΙΑΣ 2:3-3:3

ΝΕΕΜΙΑΣ 1:1-2:2

ΕΣΔΡΑΣ 9:3-10:44

ΕΣΔΡΑΣ 7:1-9:2