ΑBΒΑΚΟΥΜ 2:4-4

ΑBΒΑΚΟΥΜ 1:12-2:3

ΑBΒΑΚΟΥΜ 1:12-17

ΑBΒΑΚΟΥΜ 1:5-12

ΑBΒΑΚΟΥΜ 1:1-9

ΑBΒΑΚΟΥΜ εισαγωγή

ΝΑΟΥΜ 3:7-19

ΝΑΟΥΜ 3:1-6

ΝΑΟΥΜ 2:5-3:1

ΝΑΟΥΜ 2:1-4

ΝΑΟΥΜ 1:11-15