ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 31:1-34:12

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 30:1-20

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 28:1-29:29

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 25:1-27:26

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 22:5-24:22

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 20:1-22:4

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 18:1-19:21

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 17:1-20

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 14:2-16:22

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 12:1-14:1

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 10:1-11:32