Poslanica Galaćanima 3,8-20

Poslanica Galaćanima 3,1-7

Poslanica Galaćanima 2,15-21

Poslanica Galaćanima 2,1-14

Poslanica Galaćanima 1,6-10

Poslanica Galaćanima Uvod - 1,1-5

Knjiga o Jobu 40,6-42,16

Knjiga o Jobu 38,1-40,5

Knjiga o Jobu 35,1-37,24

Knjiga o Jobu 34,1-37

Knjiga o Jobu 32,1-33,33