Nahuma 1,4-12

Nahuma 1,1-3

Nahuma Uvod

Treća Ivanova poslanica 1,10-14

Treća Ivanova poslanica 1,4-9

Treća Ivanova poslanica Uvod - 1,3

Druga Ivanova poslanica 1,8-13

Druga Ivanova poslanica 1,6-7

Druga Ivanova poslanica 1,1-5

Druga Ivanova poslanica Uvod

Mihej 7,11-20