Yoonis oo tegaya Nineweh

Baryadii nebi Yoonis

Yoonis oo Nibiri uu liqayo

Yoonis 1:6-14

Nebi Yoonis oo Ilaah ka cararaya

Yoonis Hordhac 1:1-5

Ilaah waa Ilaaha quruumaha oo dhan

Horudhaca kitaabkii nebi Yoonis

Cobadyaah 1:16-21

Cobadyaah 1:9-15

Soo celinta Israa'iil iyo Halaagga reer Edom