Cilmi-baaristii Sulaymaan

Cilmi Baaristii Sulaymaan

Cilmi baaristii Sulaymaan iyo Hantigoosadka

Cilmi baaristii Sulaymaan

Sulaymaan wuxuu ka hadlayaa cilmiga hawada

Dabagalka dabaysha

Masiixa oo ah kan xoogeeya kuwa raacsan

In Masiixa laga helo qanacsanaan

Salaadda oo ah awood qarsoodi ah

Awoodda Nolosha Masiixinnimada

Abaal-gudka yeerista sare

Email Sign-up

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messaging from the world's most powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo