Calaamadaha lagu garto xigmadda

Macaamilka Barbaarka ee dadka kale

Toddobada arrimood ee Ilaah karho iyo Talada Barbaarka

Qodduusnimada Guurka

Qoduusnimada Guurka

Xrumaynta talada waalidka

Barakada muuqata iyo Ahmiyadda Ruuxa

Cadowga barbaarka loo caqli-celinaayey

Talada Barbaarka markii uu gurigii waalidka ka tago

In la lahaado Miyir iyo waxgarasho

Xigmadda iyo Edbinta

Email Sign-up

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messaging from the world's most powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo