Cibraaniyada 4:2-8

Caddaymihii in Masiixa la sarraysiiyo oo sii soconaya

Caddaymo ku saabsan Masiixa oo ka sarreeya Yashuuca

Cibraaniyada 3:16-4:1

Maaddada dhibaatada shakiga

Cibraaniyada 3:8-16

Cibraaniyada 3:1-8

Sida shakigu wax u halleeyo

Cibraaniyada 2:15-18

Masiixa oo leh ammaan ka sarraysa tii Muuse

Cibraaniyada 2:11-14