Saa'uul oo laga dhigay boqor

Samuu'eel Kowaad 9:1-10:23

Samuu'eel Kowaad 7:9-8:1-22

Israa'iil oo weyddiisatay inay boqor yeeshaan

Samuu'eel Kowaad 5:6-7:8

Sanduuqii Axdiga oo lagu celiyey Israa'iil

Samuu'eel Kowaad 4:1-5:10

Rabbiga oo u yeeray Samuu'eel

Samuu'eel Kowaad 2:43-3:21

Tukashadii Xannaah iyo wiilashii xumaa ee Ceelii

Samuu'eel Kowaad 2:1-2:42

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo