1 Butros 1:5-6

Wixii dadka lagu soo furtay

Abuur aan baaba'ayn

1 Butros 1:3-4

Waxaa masiixiyiinta lagu doortay aqoonta Ilaah

1 Butros Hordhac, 1:1-2

Rajada Masiixiyiinta marka wakhtigu adag yahay

Yoo'eel 3:5-21

Israa'iil oo loo aari doono

Yoo'eel 3:1-4

Maalinta Rabbigu waa Mustaqbalka fog