Mga Taga-Efeso 1:12‑17

Mga Taga-Efeso 1:8‑11

Mga Taga-Efeso 1:7‑9

Mga Taga-Efeso 1:5‑6

Mga Taga-Efeso 1:3‑4

Mga Taga-Efeso 1:2-4

Mga Taga-Efeso 1:1-2

Mga Taga-Efeso Panimula

Mga Awit 144‑150

Mga Awit 140‑143

Mga Awit 138‑139

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala