Mga Gawa 21:26‑22:30

Mga Gawa 21:1‑25

Mga Gawa 20:6‑38

Mga Gawa 19:2‑20:5

Mga Gawa 18:9‑19:7

Mga Gawa 17:22‑18:8

Mga Gawa 17:1‑21

Mga Gawa 15:40‑16:40

Mga Gawa 15:12‑41

Mga Gawa 15:1‑13

Mga Gawa 14

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala