เลวีนิติ 25:11-26:6

เลวีนิติ 24:13-25:10

เลวีนิติ 24:1-12

เลวีนิติ 23:15-44

เลวีนิติ 23:1-14

เลวีนิติ 22:1-33

เลวีนิติ 21:1-24

เลวีนิติ 20:4-27

เลวีนิติ 19:19-20:3

เลวีนิติ 19:1-19

เลวีนิติ 18:6-19:1

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ