เพลงโซโลมอน 1:1, 2

เพลงโซโลมอน การแนะนำ

ปัญญาจารย์ 11:9-12:14

ปัญญาจารย์ 10:1-11:8

ปัญญาจารย์ 9:1-10:1

ปัญญาจารย์ 7:5-9:1

ปัญญาจารย์ 5:12-7:4

ปัญญาจารย์ 5:1-11

ปัญญาจารย์ 3:21-5:1

ปัญญาจารย์ 2:20-3:20

ปัญญาจารย์ 2:2-19

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ขอบคุณมากที่สมัครเพื่อรับข้อมูลจาก TWR360

ข้อมูลไม่ครบ