Detewonòm 15-16

Detewonòm 13:6-14:29

Detewonòm 11:15-13:5

Detewonòm 9:7-11:14

Detewonòm 8:1-9:6

Detewonòm 6-7

Detewonòm 5

Detewonòm 4:3-49

Detewonòm 1:36-4:2

Detewonòm 1:1-35

Jan 21