2 Awon Oba 5

2 Awon Oba 2:23-4:44

2 Awon Oba 1:1-2:22

Emi olorun lo Elijah , sibe ise naa ko duro o tesiwaju pelu Elisa

1 Awon Oba 21-22

Awon nfani ti ani ni Jesu se eyebiye julo ma fi toro fun satani

1 Awon Oba 19-20

Abo Olorun daju

1 Awon Oba 18:17-46

Olorun a maa ti awon omo tire lehin lati segun buburu

1 Awon Oba 16:30-18:17

Elijah beru o sa asala fun emi re.

1 Awon Oba 14:30-16:30

Biba Olorun rin ni mu eniyan se ase yege

1 Awon Oba 13-14

Olorun ko ni inudidun si Iborisa

1 Awon Oba 10:23-12:33

Ki a fi gbogbo ini wa se ise fun ogo Olorun

1 Awon Oba 8:44-10:22

Solomoni fi Olorun se ipinlese