Awon ise 9:39-10:38

Awon ise 9:13-38

Awon ise 8:27-9:12

Awon ise 8:1-26

Awon ise 7

Awon ise 6

Awon ise 5

Awon ise 4

Awon ise 3

Awon ise 2:14-47

Peteru je adari ti ko mu ese duro daada ni inu ise iranse Pelu Jesu Kristi.

Awon ise 1:26-2:13

Omo lehin Jesu fede fo nitoripa eyin je ami pe won ti gbaradi fun ise ihinrere