1 Kronika 11-12

1 Kronika 9-10

1 Kronika 1-8

Romu 16

Igbagbo fi ise mule ninu igboran

Romu 15:25-16:2

Etan po ninu aye kritiani ni lati sora fun awon ti on ja fun inu nipase etan.

Romu 15:17-26

Inu Olorun ko dun si eri ti o toka si igberaga

Romu 15:4-16

Ibukun Olorun ti owa ninu Bibeli, ki se oun asiri fun awon kenferi.

Romu 14:17-15:3

Ohun kohun ti kii se ti igbagbo, ese ni

Romu 14:5-17

Mase je ki enikeni ki o daolejo niti eran jije

Romu 14:1-5

Gbogbo oni gbagbo lo ni lati ni idaniloju igbala re

Romu 13

Ani lati fi ara ji fun ase awon ijoba nitoriwipe Olorun mo nipa ibosipo won