Esdra 7:1-8:16

ipada wa labe isakoso Woli Esra

Esdra 5:1-6:22

pupo eniyan ni o ro wipe ti ohun ba pa ipo pada kuro ni iba ti ohun gbe, isoro ohun yio ni iyanju,eyi ko ri be.

Esdra 3:1-4:24

emi ati iwo ni on gbe ni asiko opin aye,awon ti o ni oye akoko nikan ni yio ye

Esdra 1:2-2:70

iye awon ti o pada si Jerusalemu je 49,897

Esdra 1:1-2

a bi ni Betilemu,a pe ni ara nasareti,a pee kuro ni Egipiti

1 Korinti 16

Emaasorakiesiduroganganninuigbagbo

1 Korinti 15:35-58

Aoboaraidibajesileaosigbeaikuwoniojoajinde

1 Korinti 15:1-44

AjindeJesuniiretiawaonigbagbo

1 Korinti 15:1-18

Liloebunni o tumosi wipe an ruijoOlorunkokeni nu igbagbo.

1 Korinti 14

E mase je omodenioye

1 Korinti 12:32-14:1

Ife ni on faradaohungbogbo