اول پادشاهان 12 : 1-30

اول پادشاهان 10 : 14-11 :43

اول پادشاهان 9 : 4-10 :13

اول پادشاهان7 : 22-9 :3

اول پادشاهان6 : 1-7 :21

اول پادشاهان4 : 25-5 :14

اول پادشاهان3 : 3-4 :21

اول پادشاهان 2 : 8-3 :2

اول پادشاهان 1 : 21-2 :9

اول پادشاهان معرفی 1 : 20

دوم سموئیل 23 : 11-24 :25

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است