Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word (Joël 2:28-32)

Belofte dat die Here die Judasërs se land gaan herstel (Joël 2:18-27)

Kom terug na die Here (Joël 2:12-17)

Die dag van die Here is ‘n dag van oordeel (Joël 2:1-11)

Die dag van die Here is naby! (Joël 1:11-20)

Joël

Wees ‘n instrument in God se hand! (Jakobus 5:14-20)

Integriteit in optrede; bid in lyding en in blydskap (Jakobus 5:10-13)

Wag geduldig op Sy koms! (Jakobus 5:6-9)

Sê jy "goed" of "God"? (Jakobus 5:1-6)

Afhanklikheid van God (Jakobus 4:11-17)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende