Agtergrond en inleiding (Maleagi 1:1)

Die heilstyd in Jerusalem (Sagaria 14:16-21)

Die lot van Jerusalem se vyande (Sagaria 14:9-15)

Die verowering van en die veranderinge in en om Jerusalem (Sagaria 14:1-8)

Die Here onthou (Sagaria 13:7-9)

Innerlike vernuwing en berou moet ook uiterlik sigbaar word (Sagaria 12:1-13:6)

Alleen God kan Jerusalem red en ook vir ons (Sagaria 11:12-17)

Die kiries, Vriendelikheid en Vereniging is simbole van ‘n ooreenkoms en van ‘n broederskap _x000D_(Israel en Juda) (Sagaria 11:1-11)

Die Here sal sy volk laat terugkom (Sagaria 10:1-12)

Die Here verskyn terwille van sy volk (Sagaria 9:9-17)

Die Here sal die buurvolke straf (Sagaria 9:1-8)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende