Trousake; diensplig; doodstraf; kos; kultus; tiendes (Deuteronomium 24:1-26:19)

Wette 31-46: ordelike gemeenskap; wie nie lid daarvan is nie (Deuteronomium 22:1-23:24)

Wette 23-30: Oorlog; moordenaar, 'n opgehangene (Deuteronomium 20:1-21:23)

Wette 18-22: geestelikes, waarseêrs moord en hofsake (Deuteronomium 18:1-19:21)

Wette 9-17: vrystelling; feesbywoning; ampsdraers (Deuteronomium 15:1-17:20)

Wette 3-6: afgodsdiens; 7-8: die tiende (Deuteronomium 13:1-14:9)

Wet 1: die plek v. aanbidding; wet 2: Kanaanietiese kultusgebruike (Deuteronomium 12:1-32)

Julle moet die Here lief hê en gehoorsaam (Deuteronomium 10:1-11:32)

God sorg! (Deuteronomium 8:1-9:29)

Die Here het sy kinders lief (Deuteronomium 7:1-26)

Jy moet die Here jou God lief hê (Deuteronomium 6:1-25)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende