Ons is nie meer slawe nie, maar kinders van God (Galasiёrs 3:21-29)

Verstaan die verbond met Abraham reg (Galasiёrs 3:15-20)

Wetsonderhouding kan jou nie red nie (Galasiёrs 3:10-14)

n Mens ontvang die Heilige Gees deur te glo (Galasiёrs 3:1-9)

n Mens word vrygespreek deur te glo (Galasiёrs 2:15-21)

In Antiogië wys Paulus vir Petrus tereg (Galasiёrs 2:11-14)

Onthou: God kyk na die innerlike (Galasiёrs 2:6-10)

Paulus, Barnabas en Titus word as apostels erken (Galasiёrs 2:1-5)

Paulus: 'n kort outobiografie (Galasiёrs 1:15-24)

Die leer van die evangelie (Galasiёrs 1:11-14)

Geen ander evangelie nie (Galasiёrs 1:6-10)