Ester gee 'n ete; Haman bou 'n galg (Ester 5:1-14)

Mordegai en Ester span saam teen die bose Haman (Ester 4:1-17)

Mordegai en Haman tree na vore (Ester 2:19-3:15)

Ester word die nuwe koningin (Ester 2:1-18)

Koningin Vasti gaan onder (Ester 1:1-22)

Waarskuwing en groete (2 Korintiers 13:1-13)

Optrede van die gemeente (2 Korintiers 12:11-21)

Visioene en openbarings (2 Korintiers 12:1-10)

Paulus se ontberinge as apostel (2 Korintiers 11:16-33)

Paulus, die valse apostels en die gemeente (2 Korintiers 11:1-15)

Paulus oor sy apostoliese gesag (2 Korintiers 10:1-18)