Die opstandings liggaam (1 Korintiers 15:35-58)

Die opstanding van die dooies (1 Korintiers 15:12-34)

Goeie orde in die gemeente; die opstanding van Christus (1 Korintiers 14:26-15:11)

Die gawe om die boodskap te verkondig (1 Korintiers 14:1-25)

Een liggaam; die liefde (1 Korintiers 12:12-13:13)

Die verskeidenheid oor geestelike gawes (1 Korintiers 12:1-11)

Nagmaal en selfondersoek (1 Korintiers 11:17-34)

Optrede in die erediens (1 Korintiers 11:2-16)

Alles tot eer van God (1 Korintiers 10:23-11:1)

Waarskuwing teen afgodery (1 Korintiers 10:1-22)

Word alles vir almal! (1 Korintiers 9:19-27)