Uiters moeilike tye kom vir die Jode (Daniël 9:24-27)

Derde visioen (gebed): herinterpretasie van Jeremia 25:12-14 (Daniël 9:1-24)

Verklaring van die tweede visioen; inleiding op Daniël hoofstuk 9 (Daniël 8:15-27)

Die skaap- en die bokram veg teen mekaar (Daniël 8:1-19)

Die visioen word verklaar; die Joodse opstande begin (Daniël 7:15-8:2)

Vier diere en 'n hemelse wese (Daniël 6:26-7:14)

Daniël bly getrou en word gered uit die leeukuil (Daniël 5:22-6:25)

Daniël geroep om die verskyning van 'n hand teen die paleismuur te verklaar (Daniël 5:1-21)

Nebukadnesar verhef homself; verloor sy verstand; erken dat Israel se God die enigste is (Daniël 3:19-4:37)

Daniël se drie vriende staan uit vir God (Daniël 2:46-3:18)

Daniël lê die droom uit as vyf toekomstige ryke (Daniël 2:24-45)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende