Hagar en Sara simboliseer elkeen 'n verbond (Galasiёrs 4:21-5:1)

Laat Christus in julle gestalte kry! (Galasiёrs 4:14-20)

Hou op soos 'n slaaf te lewe! (Galasiёrs 4:8-13)

Jy is een van God se erfgename (Galasiёrs 4:1-7)

Ons is nie meer slawe nie, maar kinders van God (Galasiёrs 3:21-29)

Verstaan die verbond met Abraham reg (Galasiёrs 3:15-20)

Wetsonderhouding kan jou nie red nie (Galasiёrs 3:10-14)

n Mens ontvang die Heilige Gees deur te glo (Galasiёrs 3:1-9)

n Mens word vrygespreek deur te glo (Galasiёrs 2:15-21)

In Antiogië wys Paulus vir Petrus tereg (Galasiёrs 2:11-14)

Onthou: God kyk na die innerlike (Galasiёrs 2:6-10)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende