Dienende weduwees en ouderlinge (1 Timoteus 5:9-22)

Die versorging van weduwees (1 Timoteus 4:16-5:8)

Volhard in die goeie leer! (1 Timoteus 4:6-16)

God het ons met liggaam én gees goed gemaak (1 Timoteus 4:1-5)

Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid (1 Timoteus 3:12-16)

Riglyne vir ouderlinge en diakens (1 Timoteus 3:1-11)

Hoe vrouens (en mans!) hulle behoort te gedra (1 Timoteus 2:9-15)

Ses redes vir gebed; vroue en mans se optrede (1 Timoteus 2:3-8)

Voorbidding vir alle mense (1 Timoteus 1:16-2:2)

Christus Jesus het na die wêreld gekom om sondaars te verlos (1 Timoteus 1:6-15)

Toets jouself: geen verdienste nie, maar 'n rein hart, 'n goeie gewete, opregte geloof (1 Timoteus 1:3-5)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende