Die Here antwoord: Ek gaan die Babiloniërs opwek (1) (Habakuk 1:3-6)

Inleiding; Opskrif; klag: hoe lank nog Here? (Habakuk 1:1-3)

Uiteindelik straf die Here alle magsmisbruik - al duur dit soms lank (Nahum 3:8-19)

Nineve sal heeltemal vernietig word; ‘n stukkie geskiedenis (Nahum 3:1-7)

God sal Nineve straf, ook die simbole van mag (leeus) vernietig (Nahum 2:4-13)

‘n Visioen oor die vernietiging van Ninive (Nahum 1:12-2:3)

Nahum se oordeelslied: Assirië sal gestraf word (Nahum 1:2-11)

Inleiding; God is die almagtige heerser oor die wêreld (Nahum 1:1)

Wees ‘n voorbeeld van getrouheid in die Here se diens (soos Demetrius) (3 Johannes 9-15)

Jy het ‘n plig tot die uitdra van die evangelie (3 Johannes 3-8)

Inleiding; gasvrheid; geestelike en liggaamlike versorging (3 Johannes 1-2)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende