Salomo en die tempelbou (2 Kronieke 3:1-5:1)

Inleiding ;Salomo kry wysheid; voorbereidng vir tempelbou (2 Kronieke 1:1-2:18)

Dawid se afskeid (1 Kronieke 29:1-30)

Poortwagte, familiehoofde, amptenare; Dawid se laaste opdragte (1 Kronieke 26:1-28:21)

Dawid stel tempeldienaars aan (1 Kronieke 23:1-25:31)

Die volkstelling; voorbereidings vir die tempelbou (1 Kronieke 21:1-22:19)

Die kronis lig Dawid uit (1 Kronieke 18:1-20:8)

Dawid wil 'n tempel bou (1 Kronieke 17:1-27)

Die ark arriveer in Jerusalem; feesvieringe (1 Kronieke 15:1-16:43)

Dawid wil die ark bring, sy paleis en gesin (1 Kronieke 13:1-14:17)

Dawid word koning en verower Jerusalem (1 Kronieke 11:1-12:40)