Száműzetés (Fogság)

A száműzetés egy azok közül a központi, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott témák közül, amelyek átitatják az egész bibliai történetet. Ebben a videóban ...

Isten képmása

Isten a teremtésnél megbízott mindannyiunkat, hogy az ő nevében, az ő fennhatósága alatt uralkodjunk a földön. Az volt a feladatunk, hogy az erőforrásainkat, ...

Olvasd az Írást: Léviták könyve (Mózes harmadik könyve - Leviticus)

A bűneset óta van egy szakadék Isten és ember között, amit az emberiség azóta is tágít. A Léviták könyve szokatlan, ám lenyűgöző módon mutatja be Istent úgy, ...

Szentség

Ebben a videóban betekintést nyerhetünk abba a titokba, hogy milyen paradox módon van jelen Isten szentsége az emberek között. Isten egyedülálló és ...

Messiás

Ebben a videóban egy titokzatos ígéretet követünk nyomon, amiről a Biblia harmadik fejezetében olvashatunk először: Éva fiáról, vagyis utódáról szól, aki ...

Olvasd az Írást: Kivonulás könyve 19-40. fejezetig (Mózes második könyve - Exodus)

Izráel népe, ez az Isten áldását hordozó nép kiszabadul az egyiptomi szolgaságból. Hatalmas várakozásokkal vándorolnak a pusztában, de lelkesedésük ...

Olvasd az Írást: Kivonulás könyve 1-18. fejezetig (Mózes második könyve - Exodus)

Isten megtartotta Ábrahámnak tett ígéretét és megsokasította utódait. De ettől nem mindenki van elragadtatva. Az új fáraó rabszolgaságra kényszeríti őket, ...

Szentlélek (Szent Szellem)

Ebben a videóban felfedezzük, hogy a Bibliában mit is takar a nagybetűs Lélek szavunk. Valamint arra is rávilágítunk, hogy miként mutatkozik meg Isten Lelke ...

Menny és föld (Új ég és új föld)

Milyen kapcsolatban van a mennyország a mi földi világunkal? Ebben a videóban felfedjük, hogy a mennyország meglepő módon megtalálható a földön, hiszen ...

Engesztelő áldozat

Isten szeretné eltörölni a gonoszságot a világból, annak minden káros hatásával együtt. Mindezt azonban úgy akarja véghezvinni, hogy minket, embereket nem ...

Olvasd az Írást: Teremtés könyve 1-11. fejezetig (Mózes első könyve - Genezis)

Ebben a videónkban szeretnénk röviden elmondani, hogy mit rejt a Biblia első könyvének első fele. Reméljük, hogy átláthatóbbá válik a történet, amit át akar ...

मेल साइग्न-अप

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

आवश्यक जानकारी अविधमान है