Genel Bakış: Hoşea

Hoşea kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Bu kitapta Hoşea, İsrail'i Tanrı'yla olan antlaşmalarını bozmakla suçlar ve bu davranışlarının sonucunda olacak olanlar konusunda uyarır. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #EskiAntlaşma #Hosea

Kutsal Ruh

Bu videoda, Kutsal Kitap’taki "ruh" kavramının anlamını ve Tanrı'nın Ruhunun tüm yaratılışta var olmasının ne anlama geldiğini keşfediyoruz. Kutsal Ruh İsa aracılığıyla açığa çıktı ve yeni yaratılışı oluşturmak için takipçilerinin yaşamlarına gönderildi. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #KutsalRuh

Genel Bakış: Hezekiel 34-48

Hezekiel kitabının ikinci kısmının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Babil'deki sürgünlerin arasında Hezekiel, İsrail'in bu yargıyı hak ettiğini ve ayrıca Tanrı'nın adaletinin gelecek için umut yarattığını göstermektedir. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #EskiAntlaşma #Hezekiel

Genel Bakış: Hezekiel 1-33

Hezel kitabının ilk kısmının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Babil'deki sürgünlerin arasında Hezekiel, İsrail'in bu yargıyı hak ettiğini ve ayrıca Tanrı'nın adaletinin gelecek için umut yarattığını göstermektedir. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #EskiAntlaşma #Hezekiel

Genel Bakış: Yeremya

Yeremya kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Yeremya, Tanrı'nın İsrail'in günahlarını Babil'e sürgün edilmeleriyle yargılayacağını duyurur. Daha sonra da peygamberliklerinin dehşetini yaşar. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #EskiAntlaşma #Yeremya

Ahava: Sevgi

Şema Kelime Çalışmasının son videosunda, biraz da Eski Antlaşma'daki sevgi hakkında konuşalım! Bu videoda, İbrani yazarların "sevgi" kelimesini nasıl kullandıklarını ve Tanrı'yı tüm insan sevgisinin nihai kaynağı ve hedefi olarak nasıl tarif ettiklerini keşfedeceğiz. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #KelimeÇalışması #AhavaSevgi

Me'Od: Güç

Tanrı'yı "bütün gücünüzle" sevmek ne anlama gelir? Bu videoda, bu ifadenin kapsadığı İbranice kelimenin anlamını keşfediyoruz. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #KelimeÇalışması #MeOdGüç

Nefeş: Can

Bu videoda, İbranice’de “nefeş” olan ve genelde “can” olarak çevrilen kelimenin anlamını inceliyoruz. Bu kelime Türkçe’de genellikle ölümden sonra var olmaya devam eden, bir insanın somut olmayan özü anlamına gelir. Ancak nefeş kelimesi tamamen farklı bir şey ifade eder. İnsanları veya yaşamın kendisini; yaşayan, nefes alan, fiziksel varlıklar olarak tanımlar. Bu büyüleyici kelimenin Kutsal Kitap’taki anlamını keşfetmeye hazır mısınız? #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #KelimeÇalışması #NefeşCan

Levav: Yürek

Farklı kültürlerin insan yüreği, ne olduğu ve ne yaptığı konusunda farklı anlayışları vardır ve Kutsal Kitap yazarları da bu konuda istisna değillerdir. Bu videoda, “yürek” için kullanılan eski İbranice kelimelerin yanı sıra yüreklerimizin neyi temsil ettiğine dair farklı fikirleri keşfedeceğiz. Kutsal Kitap’ta insan düşüncesinin, duygusunun ve arzusunun özünü bu zengin ve muhteşem kelimeden daha iyi yansıtan bir kelime yoktur. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #KelimeÇalışması #YahveRab

Yahve - RAB

Yahve, Adonay, RAB … Tanrı’nın birçok ismi varmış gibi görünür, o halde O’na nasıl seslenmem gerekir? Sizi, Yahudilerin ve Hristiyanların yüzyıllar boyunca yaratıcılarına söyledikleri tüm farklı isimlerin ardındaki etkileyici yolculuğa ve daha da önemlisi, nedenini keşfetmeye davet ediyoruz! #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #KelimeÇalışması #YahveRab

Şema - Dinle

Duymak ve dinlemek aynı şey midir? Bu videoda, Kutsal Kitap bakış açısından kulağımıza giren sesin, nasıl "dinlemek" ile aynı anlama gelmediğini keşfediyoruz. Bu video, Kelime Çalışması serimizin ilk kısmı olan, “Şema” adlı eski bir Kutsal Kitap duasının altı bölümünden birincisidir. #BibleProject​​ #KutsalKitapVideoları​​ #KelimeÇalışması #ŞemaDinle

E-posta Kayıt

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Gerekli bilgi eksik