Overblikk: Lukas 1-9

Se oversiktsvideoen vår om Lukas 1-9 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Lukasevangeliet når historien om pakten mellom Gud og Israel sitt klimaks gjennom Jesus, og han kunngjør de gode nyhetene om Guds rike til både fattige og rike. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, O…Les mer

Overblikk: Apostlenes gjerninger 1-12

Se oversiktsvideoen vår om Apostlenes gjerninger 1-12 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Apostlenes gjerninger sender Jesus Den hellige ånd for å sette disiplene sine i stand til å gå ut med de gode nyhetene om riket hans til alle folkeslag i verden. #BibleProject #Bibel #ApostlenesGjerninger

Overblikk: Lukas 10-24

Se oversiktsvideoen vår om Lukas 10-24 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Lukasevangeliet når historien om pakten mellom Gud og Israel sitt klimaks gjennom Jesus, og han kunngjør de gode nyhetene om Guds rike til både fattige og rike. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibel #Lukas

Overblikk: Johannes 13-21

Se oversiktsvideoen vår om Johannes 13-21 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. . I Johannesevangeliet blir Jesus menneske ved at Israels Gud, skaperen, blir født i kjøtt og blod for å gi sin kjærlighet og evig liv med verden. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibel #Johannes

Overblikk: Johannes 1-12

Se oversiktsvideoen vår om Johannes 1-12 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Johannesevangeliet blir Jesus menneske ved at Israels Gud, skaperen, blir født i kjøtt og blod for å dele sin kjærlighet og evig liv med verden. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibel #Johannes

Overblikk: Markus

Se oversiktsvideoen vår om Markus som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Markusevangeliet viser at Jesus er Israels Messias, som gjennom sin lidelse, død og oppstandelse kommer med Guds rike. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibel #Markus

Overblikk: Matteus 14-28

Se oversiktsvideoen vår om Matteus 14-28 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Matteusevangeliet kommer Jesus med Guds himmelrike til jorda, og gjennom sin død og oppstandelse inviterer han disiplene sine til å leve på en ny måte. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibel #Matteus

Overblikk: Matteus 1-13

Se oversiktsvideoen vår om Matteus 1-13 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Matteusevangeliet kommer Jesus med Guds himmelrike til jorda, og gjennom sin død og oppstandelse inviterer han disiplene sine til å leve på en ny måte. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibel #Matteus

Overblikk: Det nye testamentet

Se oversiktsvideoen vår om Det nye testamentet. Videoen forklarer den litterære oppbygningen i hele Det nye testamentet og viser hvordan disse bøkene fører historien fra de hebraiske skriftene videre. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #Bibel #nyetestamentet

Lukasevangeliet kap. 24

Denne videoen avslutter det episke portrettet Lukas tegner av Jesus fra Nasaret. Disiplene oppdager den tomme graven, og hele deres verden blir snudd opp ned da de møter Jesus etter at han har stått opp. Lukas viser hvordan hele oppdraget til Jesus med å forkynne Guds rike når sitt høydepunkt, og han forbereder fortsettelsen i andre del av verket, Apostlenes gjerninger. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #videoeromBibelen #Lukas

Lukasevangeliet kap. 3–9

Denne videoen er den andre i en miniserie i fem deler om Lukasevangeliet. Vi ser hvordan Jesus starter tjenesten sin med å gi gode nyheter for de fattige og hjelpeløse, og hvordan han fører sammen folk, fra veldig forskjellig bakgrunn, til å leve sammen i fred. Videoproduksjon: Produksjonsteam for norske videoer: Verdiverkstedet, Oslo, Norge Innhold og produksjon, engelske originalvideoer: BibleProject, Portland, Oregon, USA #BibleProject #videoeromBibelen #Lukas