Overblikk: Første og Andre Krønikebok

Se oversiktsvideoen vår om Første og Andre Krønikebok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i bøkene. Krønikebøkene gjenforteller alt som har skjedd hittil i Det gamle testamentet. De legger vekt på fremtidshåpet om en konge og Messias, og at tempelet skal bygges opp igjen. #BibleProject #Bibel #FørsteOgAndreK…Les mer

Overblikk: Esra og Nehemja

Se oversiktsvideoen vår om Esra og Nehemja som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Esra og Nehemja vender mange israelitter tilbake til Jerusalem etter eksilet. De opplever seire, men også mange åndelige og moralske tilbakeslag. #BibleProject #Bibel #EsraOgNehemja

Overblikk: Daniel

Se oversiktsvideoen vår om Daniel som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Daniels historie motiverer folket til å være trofaste, på tross av eksilet i Babylon. Synene hans gir håp om at Gud skal samle alle folkeslag under sitt herredømme. #BibleProject #Bibel #Daniel

Overblikk: Ester

Se oversiktsvideoen vår om Ester som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Ester bruker Gud to israelitter i eksil for å redde folket sitt fra den visse død, men Gud selv og det han gjør, blir ikke direkte nevnt. #BibleProject #Bibel #Ester

Overblikk: Klagesangene

Se oversiktsvideoen vår om Klagesangene som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Klagesangene er en samling av fem begravelsesdikt som ble skrevet om Jerusalem etter at byen ble ødelagt av Babylon. #BibleProject #Bibel #Klagesangene

Overblikk: Forkynneren

Se oversiktsvideoen vår om Forkynneren som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Boka tvinger oss til å forholde oss til døden og til livets tilfeldigheter, og dette utfordrer en naiv tro på Guds godhet. #BibleProject #Bibel #Forkynneren

Overblikk: Høysangen

Se oversiktsvideoen vår om Høysangen som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Høysangen er en samling av gamle jødiske kjærlighetsdikt som feirer skjønnheten og kraften i kjærligheten og den seksuelle lengselen, som begge er gaver fra Gud. #BibleProject #Bibel #Høysangen

Overblikk: Salmenes bok

Se oversiktsvideoen vår om Salmenes bok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Salmenes bok er laget for å være bønneboka til Guds folk, mens de venter på Messias og hans kommende rike. #BibleProject #Bibel #Salmene

Overblikk: Ruth

Se oversiktsvideoen vår om Rut som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Rut opplever en familie med israelitter tragiske tap, men Gud bruker trofastheten til en ikke-israelittisk kvinne for å gjenreise slekta til David. #BibleProject #Bibel #Ruth

Overblikk: Ordspråkene

Se oversiktsvideoen vår om Ordspråkene som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Ordspråkene ber folk om å være kloke og frykte Gud, slik at de kan oppleve det gode livet. #BibleProject #Bibel #Ordspråkene

Overblikk: Job

Se oversiktsvideoen vår om Job som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Jobs bok går inn i det vanskelige spørsmålet om hvordan Gud forholder seg til menneskelig lidelse, og innbyr oss til å stole på Guds visdom og innerste vesen. #BibleProject #Bibel #Job