Markus

En av de tidligste gjengivelsene av livet, døden og gjenoppstandelsen til Jesus. Markus snakker om de grunnleggende spørsmålene: er Jesus er den sanne Messias som israelsfolket hadde ventet på? Og, i så fall, hva slags messiaskonge var han dersom han led og døde? #BibleProject #Bibel #Markus

Livets tre

På de første sidene av Bibelen gir Gud en gave til menneskeheten som de snart mister - evig liv som kommer fra å spise av livets tre. I denne filmen utforsker vi betydninga til dette sterke bildet og hvordan hellige trær spiller en nøkkelrolle gjennom Bibelens fortelling. Det hele leder til Jesus, som døde på et tre slik at han kunne bli et nytt livets tre for hele menneskeheten. #BibleProject #Bibel #Livetstre

Eksil

Eksil er et av hovedtemaene i den bibelske fortellinga, selv om det ofte er oversett. I denne filmen skal vi se hvordan Israels eksil i Babylon er et bilde på hele menneskehetens eksil fra Eden. Som du kanskje kunne forutsett er Jesus den som åpner veien hjem igjen. #BibleProject #Bibel #Eksil

Sabbaten

På første side i Bibelen ordner Gud en vakker verden ut av kaosmørket i løpet av seks dager. På den syvende dagen hviler Gud. Dette er starten på det store bibelske mønstret av 7, som avslutter med at Gud og mennesker hviler sammen i fellesskap. I denne filmen utforsker vi temaet om syvendedagshvilen og den bibelske sabbaten. Vi ser på hvordan Jesus gjorde dette konseptet til en stor del av sitt eget oppdrag for å bringe Guds kongerike på jorda. #BibleProject #Bibel #Sabbaten

Livets vann

I begynnelsen av Bibelen gjør Gud en ødemark til en hage gjennom en elv som vanner jorda og skaper liv overalt hvor den strømmer. Dette bildet blir utviklet gjennom den bibelske fortellinge som brønner, kilder, regn og elver, som alle blir bilder på Guds skaperkraft. I denne filmen skal vi utforske livets vann som tema gjennom den bibelske fortellinga og se hvordan det leder til Jesus, som selv står fram som den som bringer livets vann til en tørst og trengende verden. #BibleProject #Bibel #Livetsvann

Templet

I denne filmen ser vi hvordan israelsfolkets tempel i Bibelen blir beskrevet som et sted hvor Gud og mennesker møtes. Hele Bibelens drama kan bli gjenfortalt som en historie om Guds tempel. På de første sidene i første Mosebok skaper Gud et kosmisk tempel, og i personen Jesus, tar Gud bolig i sin tempelverden. I slutten av den bibelske fortellinga har hele skapelsen blitt Guds hellige tempel. #BibleProject #Bibel #Templet

Herrens dag

Bryr Gud seg om alt det onde menneskene gjør i vår verden, og i så fall, hva gjør han med det? I denne filmen om Herrens dag følger vi de ulike måtene Gud møter menneskenes ondskap på, og den dypere åndelige ondskapen som ligger til grunn for den. Til sist får vi se hvordan Jesus oppfyller denne fortellinga og overvinner ondskap ved å la den beseire ham. #BibleProject #Bibel #Herrensdag

Hellighet

I denne filmen utforsker vi paradokset som Guds hellighet er for mennesker. Gud er den unike og enestående skaper av all virkelighet og forfatter av all godhet. Men, den godheten kan bli farlig for mennesker som er dødelige og umoralske. Til sist blir dette pradokset løst av Jesus, som er Guds hellighet som kommer for lege det han har skapt. #BibleProject #Bibel #Hellighet

Rettferdighet

"Rettferdighet" er noe vi alle føler behov for i vår verden i dag - og samtidig et kontroversielt tema. Men hva er rettferdighet egentlig, og hvem får definere det? I denne filmen utforsker vi det bibelske temaet om rettferdighet og oppdager hvordan det har dype røtter gjennom Bibelens fortelling som leder til Jesus #BibleProject #Bibel #Rettferdighet

Loven

I denne filmen utforsker vi viktigheten av de antikke lovene i Det gamle testamentet. Hvorfor er de i Bibelen? Og hva kan de fortelle Jesusetterfølgere? Vi utforsker hvordan de har et strategisk formål i en viktig del av den bibelske fortellinga, leder opp mot Jesus som oppfyllte loven og samenfattes i vårt kall til å elske Gud og vår neste som oss selv. #BibleProject #Bibel #Loven

Litterære sjangre i Bibelen

Episode tre viser hvordan det å lese Bibelen krever at vi lærer oss, på en klok måte, om antikke litterære sjangre som bibelens forfattere har brukt. Disse forfatterene uttrykte sine ideer og påstander i en rekke ulike typer litteratur. Denne filmen viser hvorfor det er viktig at vi kan gjenkjenne dem, slik at vi kan høre budskapet deres på deres egne betingelser. #BibleProject #Bibel #LitteræresjangreiBibelen