विहंगावलोकन: रोमकरांस 5-16

रोम 5-16, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. रोममध्ये, येशूने त्याच्या मृत्यू आणि पुनरुत्थानाद्वारे आणि आत्म्यास पाठवून अब्राहामाचे नवीन कराराचे कुटुंब कसे निर्माण केले, हे पौल दाखवून देतो. #BibleProject #करिंथ #रोमकरांस…अधीक वाचा

विहंगावलोकन: रोमकरांस 1-4

रोम 1-4, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. रोममध्ये, येशूने त्याच्या मृत्यू आणि पुनरुत्थानाद्वारे आणि आत्म्यास पाठवून अब्राहामाचे नवीन कराराचे कुटुंब कसे निर्माण केले, हे पौल दाखवून देतो. #BibleProject #करिंथ #रोमकरांस

विहंगावलोकन: प्रेषितांची कृत्ये १३-२८

प्रेषित 13-28, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. प्रेषितांमध्ये, येशू आपल्या शिष्यांना सामर्थ्यवान करण्यासाठी पवित्र आत्मा पाठवितो व ते त्याच्या राज्याची सुवार्ता जगातील राष्ट्रांपर्यंत पोचवतात. #BibleProject #मत्तय #प्रेषितांचीकृत्ये

विहंगावलोकन: प्रेषितांची कृत्ये १-१२

प्रेषित 1-12, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. प्रेषितांमध्ये, येशू आपल्या शिष्यांना सामर्थ्यवान करण्यासाठी पवित्र आत्मा पाठवितो व ते त्याच्या राज्याची सुवार्ता जगातील राष्ट्रांपर्यंत पोचवतात. #BibleProject #प्रेषितांचीकृत्ये

विहंगावलोकन: लूक १०-२४

लूक 10-24, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. येशू, लूकमध्ये, देव आणि इस्राएलच्या कराराची कथा पूर्णत्त्वाकडे नेतो आणि तो गरीब आणि श्रीमंत लोकांना देवाच्या राज्याची सुवार्ता घोषित करतो. #BibleProject #लूक

विहंगावलोकन: लूक १-९ Luke1-9

लूक 1-9, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. येशू, लूकमध्ये, देव आणि इस्राएलच्या कराराची कथा पूर्णत्त्वाकडे नेतो आणि तो गरीब आणि श्रीमंत लोकांना देवाच्या राज्याची सुवार्ता घोषित करतो.

विहंगावलोकन: योहान १३-२१ John 13-21

योहान 13-21, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. योहानमध्ये, इस्राएलचा निर्माणकर्ता देवाचे मानवीरुप म्हणून, त्याचे प्रेम आणि अनंतकाळचे जीवनदान जगाबरोबर सामायिक करण्यासाठी येशू मानव बनतो. Marathi Localization Diversified Media Pvt Ltd Hyderabad, India Original Content Production & Copyright BibleProject Portland, Oregon, USA #BibleProject #मत्तय #योहान

विहंगावलोकन: योहान १-१२ John1-12

योहान 1-12, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. योहानमध्ये, इस्राएलचा निर्माणकर्ता देव मानवीरुपाने येशूचे स्वरुप धारण करतो व त्याचे प्रेम आणि जगाबरोबर अनंतकाळचे जीवनदान सामायिक करतो. Marathi Localization Diversified Media Pvt Ltd Hyderabad, India Original Content Production & Copyright BibleProject Portland, Oregon, USA #BibleProject #मत्तय #योहान

विहंगावलोकन: मार्क Mark

मार्कवरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. मार्क हे दाखवून देतो की येशू हा इस्राएलचा मशीहा आहे जो आपल्या दुःख सहना, मृत्यू आणि पुनरुत्थानाद्वारे देवाच्या राज्याच्या उद्घाटन करतो. Marathi Localization Diversified Media Pvt Ltd Hyderabad, India Original Content Production & Copyright BibleProject Portland, Oregon, USA #BibleProject #मत्तय #मार्क

विहंगावलोकन: मत्तय १-१३ Matthew 1-13

मत्तय 1-13 वर विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. मत्तयमध्ये, येशू देवाचे स्वर्गीय राज्य पृथ्वीवर आणतो आणि त्याच्या मृत्यू व पुनरुत्थानाद्वारे त्याच्या शिष्यांना जीवनाच्या नवीन मार्गावर आमंत्रित करतो. Watch our overview video on Matthew 1-13, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Matthew, Jesus brings God’s heavenly kingdom to earth and invites his disciples into a new way of life through his death and resurrection. Marathi Localization Diversified Media Pvt Ltd Hyderabad, India Original Content Production & Copyright BibleProject Portland, Oregon, USA #BibleProject #मत्तय

विहंगावलोकन: मत्तय १४-२८ Matthew 14-28

मत्तय 14-28, वर विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. मत्तयमध्ये, येशू देवाचे स्वर्गीय राज्य पृथ्वीवर आणतो आणि त्याच्या मृत्यू व पुनरुत्थानाद्वारे त्याच्या शिष्यांना जीवनाच्या नवीन मार्गावर आमंत्रित करतो. Watch our overview video on Matthew 14-28, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Matthew, Jesus brings God’s heavenly kingdom to earth and invites his disciples into a new way of life through his death and resurrection. Marathi Localization Diversified Media Pvt Ltd Hyderabad, India Original Content Production & Copyright BibleProject Portland, Oregon, USA