विहंगावलोकन: यहेज्केल १-३३

यहेज्केल 1-33, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. यहेज्केल हे दाखवतो की इस्राएल लोक बॅबिलोनमध्ये बंदिवान असण्याच्या न्यायास पात्र होते आणि देवाचा न्याय भविष्यासाठी आशा देखिल निर्माण करतो. #BibleProject #मत्तय #यहेज्केल…अधीक वाचा

विहंगावलोकन: यिर्मया

यिर्मया वरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. यिर्मया घोषित करतो की देव इस्राएलला बॉबिलोनच्या बंदिवासात पाठवुण इस्राएलच्या पापांचा न्याय करील. आणि भाकित केलेल्या भयानक गोष्टींच्या भयपटातून जगतो. #BibleProject #मत्तय #यिर्मया

विहंगावलोकन: यशया ४०-६६

यशया 40-66, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. यशया घोषित करतो की देवाचा न्यायदंड इस्राएल लोकांना शुद्ध करेल आणि त्याच्या लोकांना येणाऱ्या मशीहा राजा आणि नवीन यरुशलेमासाठी तयार करील. #BibleProject #मत्तय #यशया

विहंगावलोकन: यशया १-३९

यशया 1-39, विषयी विहंगावलोकन करुन देणारा आमचा व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. यशया घोषित करतो की देवाचा न्यायदंड इस्राएल लोकांना शुद्ध करेल आणि त्याच्या लोकांना येणाऱ्या मशीहा राजा आणि नवीन यरुशलेमासाठी तयार करील. #BibleProject #मत्तय #यशया

विहंगावलोकन: १-२ राजे

#BibleProject #मत्तय #राजे १-२ राजे वरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. 1-2 राजांमध्ये, दावीदचा मुलगा शलमोन इस्राएलाचे नेतृत्व करून इस्राएलला महानतेकडे नेतो, केवळ अयशस्वी होण्यासाठी आणि इस्राएलला गृहयुद्धात आणि शेवटी नाश व बंदीवासाच्या दिशेने नेण्यात होतो.

विहंगावलोकन: ੨ शमुवेल

२ शमुवेलावरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. २ शमुवेलामध्ये, दाविद हा देवाचा सर्वात विश्वासू राजा बनतो, परंतु नंतर बंडखोरी करतो, परिणामी त्याचे कुटुंब आणि राज्य हळूहळू नष्ट होते. #BibleProject #मत्तय #शमुवेल

विहंगावलोकन: १ शमुवेल

१ शमुवेलावरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. १ शमुवेलामध्ये देव, त्याची इच्छा नसतानाही इस्राएली लोकांवर राज्य करण्यासाठी राजे उभे करतो. पहिला राजा अपयशी, आणि दुसरा राजा दाविद त्याच्या जागेवर एक विश्वासू निवड ठरतो. #BibleProject #मत्तय #शमुवेल

विहंगावलोकन: शास्ते

शास्त्यां वरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. शास्त्या मध्ये, इस्राएली लोक देवापासून दूर जातात आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतात. बंडखोरी, पश्चात्ताप आणि पुनर्वसन करण्याच्या चक्रात देव शास्त्यांना उभे करतो. #BibleProject #मत्तय #शास्ते

विहंगावलोकन: यहोशवा

यहोशवा वरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. मोशेच्या मृत्यूनंतर, यहोशवा इस्राएलाचे नेतृत्व करतो आणि ते वचनदत्त देशामध्ये स्थयिक होतात,जे सध्या कनानी लोकांनी व्यपलेले आहे. #BibleProject #मत्तय #यहोशवा

विहंगावलोकन: अनुवाद

#BibleProject #मत्तय #अनुवाद अनुवाद वरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते.अनुवादा मध्ये, इस्राएली लोक वचन दिलेल्या देशात प्रवेश करण्यापूर्वी मोशेने शहाणपणाचे व चेतावणी चे अंतिम शब्द सांगितले आणि त्यांना देवासोबत विश्वासू राहण्याचे आवाहन दिले.

विहंगावलोकन: गणना

गणने वरील आमचा विहंगावलोकन व्हिडिओ पहा, त्यात या पुस्तकाची साहित्यिक रचना आणि त्यातिल विचार प्रवाहाची फोड व मांडणी प्रदर्शित होते. गणने मध्ये इस्राएल वाळवंटातून प्रवास करीत अब्राहमला वचनदत अशा भूमीकडे जात होते. त्यांनी वारंवार केलेल्या बंडखोरीला देवाने न्याय व दया ह्याने प्रत्युत्तर दिले. #BibleProject #मत्तय #गणना