Błogosławieństwo i przekleństwo

Prześledź motyw błogosławieństwa i przekleństwa w Biblii, aby zobaczyć, jak Jezus pokonuje przekleństwo i przywraca stworzeniu błogosławieństwo życia. #BiblieProject #Biblia #błogosławieństwo

Życie wieczne

Jezus oferuje ludziom życie wieczne. Ale co to oznacza? Odkryj znaczenie sformułowania, które zaprasza nas do uczestniczenia w Bożym życiu zarówno teraz, jak i w przyszłym wieku. #BiblieProject #Biblia #ŻycieWieczne

Woda życia

Na początku Biblii Bóg przemienia odludne pustkowie w ogród za pomocą strumienia, który nawadnia ziemię i niesie życie, gdziekolwiek się pojawi. Ten obraz jest rozwijany w późniejszej historii biblijnej. Studnie, cysterny, deszcze i rzeki stają się symbolami Bożej twórczej mocy. W tym filmie zgłębimy biblijny motyw wody życia i zobaczymy, jak prowadzi on do Jezusa. Jezus przedstawia siebie jako tego, który przynosi żywą wodę rozpaczliwie spragnionemu światu. #BiblieProject #Biblia #Wodażycia

Szabat

Na pierwszej stronie Biblii czytamy, że Bóg w ciągu sześciu dni z chaotycznej ciemności tworzy piękny świat. A siódmego dnia Bóg odpoczywa. To wprowadza ważny biblijny motyw związany z układami siódemek, które kończą się tym, że Bóg i ludzie odpoczywają razem jako partnerzy. W tym filmie omówimy motyw odpoczynku dnia siódmego i biblijną koncepcję szabatu. Zobaczymy też, dlaczego Jezus przyjął tę ideę jako ważną część misji sprowadzenia Bożego Królestwa na ziemię. #BiblieProject #Biblia #Szabat

Wygnanie

Wygnanie jest jednym z kluczowych (choć często pomijanych) motywów stanowiących podstawę całej biblijnej historii. W tym filmie zobaczymy, że wygnanie Izraela do Babilonu jest obrazem wygnania całej ludzkości z Edenu. Jak możesz się domyślać – to Jezus otwiera drogę powrotną do domu. #BiblieProject #Biblia #Wygnanie

Bóg

Niełatwo zrozumieć Boga przedstawionego w Biblii, ale może uda nam się lepiej zrozumieć to, czego nie rozumiemy? W tym filmie zgłębiamy złożoną tożsamość Boga ukazaną w historii biblijnej i – niespodzianka! – to prowadzi nas do Jezusa. #BiblieProject #Biblia #Bóg

Test

Dlaczego Bóg wystawia ludzi na próbę? W tym filmie śledzimy powtarzający się w Biblii motyw prób i obserwujemy, w jaki sposób Bóg sprawdza lojalność i zaufanie swoich partnerów przymierza. Mimo że te próby zwykle nie są łatwe, dają Bożemu ludowi szansę na rozwój i przemianę. #BiblieProject #Biblia #Test

Drzewo życia

Na pierwszych stronach Biblii Bóg daje ludzkości dar, który szybko zostaje zaprzepaszczony –życie wieczne, z którego można korzystać, jedząc z drzewa życia. W tym filmie zgłębiamy znaczenie tego przejmującego obrazu i odkrywamy, dlaczego święte drzewa odgrywają kluczową rolę w biblijnej historii. Wszystko to prowadzi do Jezusa – tego, który umarł na drzewie, by stać się nowym drzewem życia dla całej ludzkości. #BiblieProject #Biblia #Drzewożycia

Ostatni będą pierwszymi

Kto ma być pierwszy? Prześledź motyw pierworodnych w historii biblijnej i odkryj, jak Bóg wywraca do góry nogami ludzkie systemy, największą siłą nazywając miłość. #BiblieProject #Biblia #Ostatnibędąpierwszymi

Syn Człowieczy

Czy „Chrystus” to nazwisko Jezusa albo tytuł, który sobie nadał? Otóż nie! Tytuł, którego Jezus najczęściej używał wobec siebie, to „Syn Człowieczy”. W tym filmie omówimy znaczenie tego fascynującego określenia i zobaczymy, jak wiąże się ono z szerszą historią biblijną. #BiblieProject #Biblia #SynCzłowieczy

Świątynia

W tym filmie odkrywamy, że świątynia Izraela jest w Biblii opisana jako miejsce, w którym Boża przestrzeń i ludzka przestrzeń stanowią jedno. W zasadzie całą historię biblijną można uznać za opowieść o Bożej świątyni. Na pierwszych stronach Księgi Rodzaju Bóg tworzy kosmiczną świątynię, a w osobie Jezusa Bóg osobiście zamieszkuje świątynię tego świata. Pod koniec historii biblijnej z kolei całe stworzenie staje się Bożą świętą świątynią. #BiblieProject #Biblia #Świątynia

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji