Przypowieści Salomona (Księga Przysłów)

Przypowieści Salomona (Księga Przysłów) to zgromadzona mądrość wielu pokoleń pobożnych i wnikliwych ludzi. Promuje życie pełne cnót i „bojaźni Pana” jako drogę do szczęścia i powodzenia. To pierwsza z trzech ksiąg poświęconych biblijnej mądrości. #BiblieProject #Biblia #PrzypowieściSalomona

Agape: "miłość"

„Miłość” jest jednym z najbardziej nieprecyzyjnych słów w naszym języku, bo odnosi się głównie do uczucia, które się komuś przytrafia. W Nowym Testamencie miłość – agape – odnosi się do traktowania ludzi według wzoru, jaki zostawił nam Jezus. To szukanie dobra innych, bez względu na ich odpowiedź. #BiblieProject #Biblia #Miłość #Adwent

Chara: "radość"

W tym odcinku odkryjemy wyjątkowy rodzaj radości, do której powołany jest Boży lud. To więcej niż dobry nastrój – to decyzja, żeby ufać, że Bóg wypełni swoje obietnice. #BiblieProject #Biblia #Radość #Adwent

Szalom: "pokój"

„Pokój” to w języku polskim dość powszechne słowo, które oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. To również bardzo ważne słowo w Biblii, gdzie odnosi się nie tylko do braku konfliktu, ale także do obecności czegoś innego w zamian. W tym odcinku odkryjemy, co oznacza biblijny pokój – szalom – i zobaczymy, w jaki sposób łączy się to z osobą Jezusa Chrystusa. #BiblieProject #Biblia #Pokój #Adwent

Jachal: "nadzieja"

Ludzie opisani w Biblii jako pełni nadziei znacząco różnią się od tych, których nazywamy optymistami. W tym odcinku odkryjemy, że podstawą biblijnej nadziei jest charakter Boga. To ze względu na Jego wierność możemy ufać, że przyszłość będzie lepsza niż teraźniejszość. #BiblieProject #Biblia #Nadzieja #Adwent

Literatura apokaliptyczna

Apokalipsa! Ale co to właściwie znaczy? W Biblii można znaleźć wiele snów i wizji o nadchodzącym punkcie kulminacyjnym w historii ludzkości. Zazwyczaj są one pełne skomplikowanych obrazów i dziwnych symboli. W tym filmie zobaczymy, co oznacza słowo „apokalipsa” w Biblii. Dowiemy się też, jak czytać teksty apokaliptyczne z większą mądrością i zrozumieniem. Produkcja polskiej wersji językowej: Studio DR Wisła Oryginalna treść i produkcja w języku angielskim: BibleProject Portland, Oregon, USA #BiblieProject #Biblia #LiteraturaApokaliptyczna

Listy Nowego Testamentu: Kontekst literacki

W Nowym Testamencie znajduje się 21 listów napisanych przez pierwszych chrześcijańskich liderów do naśladowców Jezusa żyjących w starożytnym Cesarstwie Rzymskim. Listy te są pełne teologicznych rozważań i rad dotyczących tego, jak żyć we wspólnocie naśladowców Jezusa. Czasem jednak trudno je zrozumieć. W tym filmie zobaczymy, czym charakteryzowała się starożytna korespondencja i w jaki sposób możemy prześledzić od początku do końca główne myśli każdego listu. Produkcja polskiej wersji językowej: Studio DR Wisła Oryginalna treść i produkcja w języku angielskim: BibleProject Portland, Oregon, USA #BiblieProject #Biblia #ListyNowegoTestamentu

Listy Nowego Testamentu: Kontekst historyczny

W Nowym Testamencie znajduje się 21 listów napisanych przez pierwszych chrześcijańskich liderów do naśladowców Jezusa żyjących w starożytnym Cesarstwie Rzymskim. Aby właściwie czytać te listy, warto znać ich kontekst historyczny. Do kogo zostały napisane, gdzie mieszkali ich odbiorcy i co skłoniło autorów do wysłania ich? W tym filmie przyjrzymy się różnym warstwom kontekstu historycznego, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć mądrość zawartą w nowotestamentowych listach. Produkcja polskiej wersji językowej: Studio DR Wisła Oryginalna treść i produkcja w języku angielskim: BibleProject Portland, Oregon, USA #BiblieProject #Biblia #ListyNowegoTestamentu

Przypowieści Jezusa

Jezus z Nazaretu po mistrzowsku opowiadał historie i często używał przypowieści w swoich nauczaniach. Ale te przypowieści miały nie tylko uczyć. Jezus powiedział, że ich zadaniem było jednocześnie objawiać i ukrywać przesłanie o nadejściu Królestwa Bożego. W tym filmie skupimy się na głównych motywach w nich zawartych. Zastanowimy się też, dlaczego Jezus tak często posługiwał się właśnie przypowieściami. Produkcja polskiej wersji językowej: Studio DR Wisła Oryginalna treść i produkcja w języku angielskim: BibleProject Portland, Oregon, USA #BiblieProject #Biblia #PrzypowieściJezusa

Ewangelia

W Nowym Testamencie znajdują się cztery starożytne biografie Jezusa z Nazaretu, które razem tworzą „Ewangelię”. Każda z nich głosi dobrą nowinę o tym, że ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus jest prawdziwym królem narodów. W tym filmie zobaczymy, dlaczego te biografie powstały. Dowiemy się też, jak można czytać je z większym zrozumieniem. Produkcja polskiej wersji językowej: Studio DR Wisła Oryginalna treść i produkcja w języku angielskim: BibleProject Portland, Oregon, USA #BiblieProject #Biblia #Ewangelia

Księgi Salomona

Najmądrzejszy król Izraela, król Salomon, jest uważany za autora trzech ksiąg Biblii: Przypowieści Salomona (Księgi Przysłów), Księgi Kaznodziei (Księgi Koheleta) i Pieśni nad Pieśniami. Każda z tych ksiąg pokazuje z innej perspektywy, jak ludzie mogą panować w mądrości i bojaźni Bożej. W tym filmie zobaczymy, jak przesłanie tych trzech ksiąg wpisuje się w całą historię biblijną. Produkcja polskiej wersji językowej: Studio DR Wisła Oryginalna treść i produkcja w języku angielskim: BibleProject Portland, Oregon, USA #BiblieProject #Biblia #KsięgiSalomona

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji