Wprowadzenie: Nowy Testament

Zobacz wprowadzenie do Nowego Testamentu. Film objaśnia główne wątki i strukturę literacką całego Nowego Testamentu, pokazując, w jaki sposób jest to kontynuacja historii z Pism Hebrajskich – Starego Testamentu. #BibleProject #FilmyBiblijne #NowyTestament

Wprowadzenie: Tanach / Stary Testament

Zobacz wprowadzenie do Starego Testamentu, znanego również jako Biblia Hebrajska lub Tanach. Film objaśnia główne wątki i strukturę literacką całego Starego Testamentu. #BibleProject #FilmyBiblijne #Tanach #StaryTestament

Omówienie: Leviticus (Księga Kapłańska)

Zobacz film o Księdze Kapłańskiej, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Święty Bóg zaprasza Izraelitów do życia w Jego obecności – pomimo ich grzechu. A jest to możliwe dzięki serii rytuałów i uświęconej instytucji kapłaństwa. #BibleProject #FilmyBiblijne #Leviticus #Kapłańska

Omówienie: Księga Przysłów

Zobacz film o Księdze Przysłów (Przypowieści Salomona), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Księga Przysłów zachęca ludzi do życia w mądrości i bojaźni Bożej – to sposób na dobre życie. #BibleProject #FilmyBiblijne #Przysłów #Przypowieści

Omówienie: Księga Ezechiela, część 1 (rozdziały 1-33)

Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 1), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Prorok Ezechiel pokazuje wygnańcom w Babilonie, że Izrael zasłużył na ten sąd. Jednak Boża sprawiedliwość daje powód do nadziei na przyszłość. #BibleProject #FilmyBiblijne #Ezechiela

Omówienie: Księga Ezechiela, część 2 (rozdziały 34-48)

Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 2), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Prorok Ezechiel pokazuje wygnańcom w Babilonie, że Izrael zasłużył na ten sąd. Jednak Boża sprawiedliwość daje powód do nadziei na przyszłość. #BibleProject #FilmyBiblijne #Ezechiela

Omówienie: Księga Habakuka

Zobacz film o Księdze Habakuka, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Habakuk próbuje zrozumieć Bożą dobroć, żyjąc w świecie pełnym zła i niesprawiedliwości. #BibleProject #FilmyBiblijne #Habakuka

Omówienie: Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)

Zobacz film o Księdze Powtórzonego Prawa, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Mojżesz wygłasza swoje ostatnie słowa do Izraela – słowa mądrości i ostrzeżenia. Wzywa ludzi, by po wejściu do Ziemi Obiecanej pozostali wierni Bogu. #BibleProject #FilmyBiblijne #Deuteronomium #PowtórzonegoPrawa

Omówienie: Księga Jeremiasza

Zobacz film o Księdze Jeremiasza, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Jeremiasz zapowiada, że Bóg osądzi grzechy Izraela przez wygnanie do Babilonu. Następnie sam doświadcza horroru, o którym prorokował. #BibleProject #FilmyBiblijne #Jeremiasza

Omówienie: Księga Daniela

Zobacz film o Księdze Daniela, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Historia Daniela motywuje do wierności – pomimo wygnania do Babilonu. Jego wizje dają nadzieję, że pewnego dnia Bóg obejmie władzę nad wszystkimi narodami. #BibleProject #FilmyBiblijne #Daniela

Omówienie: Księga Jozuego

Zobacz film o Księdze Jozuego, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Po śmierci Mojżesza Jozue staje na czele Izraela i wprowadza go do Ziemi Obiecanej, zajętej dotychczas przez Kananejczyków. #BibleProject #FilmyBiblijne #Jozuego

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji