Wprowadzenie: Nowy Testament

Zobacz wprowadzenie do Nowego Testamentu. Film objaśnia główne wątki i strukturę literacką całego Nowego Testamentu, pokazując, w jaki sposób jest to ...

Wprowadzenie: Tanach / Stary Testament

Zobacz wprowadzenie do Starego Testamentu, znanego również jako Biblia Hebrajska lub Tanach. Film objaśnia główne wątki i strukturę literacką całego ...

Omówienie: Księga Ezechiela, część 1 (rozdziały 1-33)

Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 1), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Prorok Ezechiel pokazuje wygnańcom w ...

Omówienie: Księga Ezechiela, część 2 (rozdziały 34-48)

Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 2), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Prorok Ezechiel pokazuje wygnańcom w ...

Omówienie: Leviticus (Księga Kapłańska)

Zobacz film o Księdze Kapłańskiej, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Święty Bóg, pomimo grzechu ludu Bożego, zaprasza ...

Omówienie: Księga Przysłów

Zobacz film o Księdze Przysłów (Przypowieści Salomona), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Księga Przysłów zachęca ludzi ...

Omówienie: Księga Habakuka

Zobacz film o Księdze Habakuka, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Habakuk, jako świadek wydarzeń eksponujących zło tego ...

Omówienie: Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)

Zobacz film o Księdze Powtórzonego Prawa, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Mojżesz wygłasza swoje ostatnie słowa do ...

Omówienie: Księga Jeremiasza

Zobacz film o Księdze Jeremiasza, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Jeremiasz zapowiada, że Bóg osądzi grzechy Izraela ...

Omówienie: Księga Daniela

Zobacz film o Księdze Daniela, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Historia Daniela motywuje do wierności – pomimo wygnania ...

Omówienie: Księga Jozuego

Zobacz film o Księdze Jozuego, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Po śmierci Mojżesza Jozue staje na czele Izraela i ...

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji