Niebo i ziemia

Czego Biblia naprawdę uczy o niebie i jaki jest związek między niebem a ziemią? W tym filmie odkryjemy zaskakujący biblijny punkt widzenia: niebo i ziemia miały się przenikać, a misją Jezusa jest zjednoczenie ich raz na zawsze. #BiblieProject #Biblia #NieboiZiemia

Duch Święty

W tym filmie omówimy pierwotne znaczenie biblijnej koncepcji „ducha” i zobaczymy, co oznacza stwierdzenie, że Boży Duch jest osobiście obecny w całym stworzeniu. Duch Święty został ostatecznie objawiony przez Jezusa. Został też posłany do Jego naśladowców, by mogli kontynuować dzieło nowego stworzenia. #BiblieProject #Biblia #duchświęty

Ewangelia o Królestwie

W tym filmie prześledzimy pochodzenie słowa „ewangelia” i odkryjemy, w jaki sposób łączy ono historię Starego Testamentu z historią Jezusa i ogłoszeniem przez Niego Królestwa Bożego. Jezus przyniósł światu Boże panowanie w zupełnie inny sposób, niż można się było tego spodziewać. Wieść o Jego „odwróconym” Królestwie to najlepsza nowina, jaką możemy usłyszeć. #BiblieProject #Biblia #EwangeliaoKrólestwie

Przymierze

Kiedy Biblia opisuje relację Boga z ludzkością, najczęściej używa do tego obrazu partnerstwa. Ten film o przymierzach pokazuje, w jaki sposób Bóg nawiązuje szereg formalnych relacji z różnymi ludźmi, żeby ostatecznie uratować świat przez Jezusa – doskonałego partnera przymierza. #BiblieProject #Biblia #Przymierze

Dzień Pana

Czy Boga obchodzi całe to zło, którego ludzie dopuszczają się na świecie? A jeśli tak, to co z tym robi? W tym filmie o Dniu Pana prześledzimy, w jaki sposób Bóg stawia czoła ludzkiemu złu i jeszcze głębszemu złu duchowemu, które za nim stoi. Ostatecznie zobaczymy, jak Jezus doprowadza tę historię do końca i przezwycięża zło, pozwalając, by to ono pokonało Jego. #BiblieProject #Biblia #DzieńPana

Sprawiedliwość

W dzisiejszym świecie „sprawiedliwość” jest odczuwalną potrzebą i jednocześnie kontrowersyjnym tematem. Czym tak naprawdę jest i kto może ją definiować? W tym filmie omówimy biblijne spojrzenie na sprawiedliwość i odkryjemy, że jest ona głęboko zakorzeniona w historii, która prowadzi do Jezusa. #BiblieProject #Biblia #Sprawiedliwość

Współczucie

Współczucie jest słowem opisującym głębokie emocje – odnosi się do silnej więzi łączącej rodzica z jego dzieckiem. W tym filmie odkryjemy bogate znaczenie tego hebrajskiego słowa. To pierwsze ze słów, jakich Bóg używa, opisując swój charakter w Księdze Wyjścia 34:6-7. W całym Piśmie Bóg przedstawiony jest jako współczujący rodzic – zarówno ojciec, jak i matka. A uosobieniem Bożego współczucia stał się sam Jezus. #BiblieProject #Biblia #Współczucie

Ewangelia Marka

To jedna z najwcześniejszych oficjalnych relacji o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Marek stara się odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące tego, czy Jezus był prawdziwym Mesjaszem, na którego czekał Izrael. A jeśli był mesjańskim królem, to jakim, skoro musiał cierpieć i umrzeć? #BiblieProject #Biblia #EwangeliaMarka

Hojność

W historii biblijnej Bóg jest przedstawiony jako hojny gospodarz, który troszczy się o potrzeby swoich gości. Mimo to ludzie żyją w mentalności niedostatku i gromadzą dla siebie liczne Boże dary. W tym filmie o hojności zobaczymy Boży plan przezwyciężenia naszego egoizmu, polegający na podarowaniu nam największego daru – w osobie Jezusa Bóg ofiarowuje nam samego siebie. #BiblieProject #Biblia #Hojność

Publiczne czytanie Pisma

Czytanie Biblii na głos, razem z grupą ludzi, to starożytna praktyka. Samo pochodzenie Biblii jest głęboko zakorzenione w publicznym czytaniu Pisma. Odkryj z nami początki i rozwój tego fascynującego zwyczaju i zobacz, jaki wpływ może on mieć na nasze dzisiejsze poznawanie Biblii. #BiblieProject #Biblia #PubliczneCzytaniePisma

Księga Joba (Księga Hioba)

Jak ufać Bogu, kiedy życie nie jest fair i cierpisz bez powodu? Historia Joba zachęca do zastanowienia się nad tym, co to znaczy, że Bóg rządzi światem za pomocą mądrości, i w jaki sposób ta prawda może przynieść pokój w czasie próby. Księga Joba (Księga Hioba) to ostatnia z trzech ksiąg poświęconych biblijnej mądrości. #BiblieProject #Biblia #KsięgaJoba

Zarejestruj swój e-mail

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Dziękujemy za dołączenie do TWR360.

Nie podano wszystkich wymaganych informacji