Tổng quan: Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký - Deuteronomy

Cùng theo dõi sách Phục Truyền Luật Lệ Ký để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Môi-se nói những lời khôn ngoan và cảnh báo cuối cùng cho người Y-sơ-ra-ên trước khi họ tiến vào đất hứa, thách thức họ trung tín với Chúa. #BibleProject #VideoKinhThánh #PhụcTruyềnLuậtLệKý…Hiển thị đầy đủ

Tổng quan: Sách Ma-thi-ơ Chương 1-13 - Matthew 1-13

Cùng theo dõi sách Ma-thi-ơ Chương 1-13 để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Chúa Giê-xu mang Vương quốc Thiên đàng đến thế giới này và Ngài kêu gọi các Môn đồ bước vào một đời sống mới thông qua sự chết và sự sống lại của Ngài. #BibleProject #VideoKinhThánh #Ma-thi-ơ

Tổng quan: Sách Ma-thi-ơ Chương 14-28 - Matthew 14-28

Cùng theo dõi sách Ma-thi-ơ Chương 14-28 để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Chúa Giê-xu mang Vương quốc Thiên đàng đến thế giới này và Ngài kêu gọi các Môn đồ bước vào một đời sống mới thông qua sự chết và sự sống lại của Ngài. #BibleProject #VideoKinhThánh #Ma-thi-ơ

Tổng quan: Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1-18 - Exodus 1-18

Cùng theo dõi sách Xuất Ai Cập Ký – Chương 1-18 để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Trong sách này, Đức Chúa Trời giải cứu người Y-sơ-ra-ên khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập, Ngài đối đầu với cái ác và bất công của Pha-ra-ôn. #BibleProject #VideoKinhThánh #XuấtAiCậpKý

Sách Phúc âm Lu-ca Chương 24 - Gospel of Luke Ch. 24

Video này kết thúc bức tranh chân dung sử thi của sứ đồ Lu-ca về Chúa Giê-xu người Na-xa-rét. Các môn đồ đã khám phá ra ngôi mộ trống và sau cùng họ nhận thấy toàn bộ vương quốc đảo ngược khi họ gặp Chúa Giê-xu Phục sinh. Lu-ca cho thấy vương quốc của Chúa Giê-xu trong sứ mệnh của Đức Chúa Trời lên đến đỉnh điểm, và ông đã thiết lập giai đoạn tiếp tục trong sách thứ hai của Lu-ca, Công vụ các sứ đồ. #BibleProject #VideoKinhThánh #Luca

Tổng quan: Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 19-40 - Exodus 19-40

Cùng theo dõi sách Xuất Ai Cập Ký – Chương 19-40 để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Trong sách này, Đức Chúa Trời mời gọi người Y-sơ-ra-ên bước vào một giao ước và Ngài sống giữa họ trong Đền Tạm, nhưng người Y-sơ-ra-ên chống nghịch Chúa và phá vỡ mối quan hệ. #BibleProject #VideoKinhThánh #XuấtAiCậpKý

Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Kinh Thánh là gì ? - What is the Bible?

Đây là tập một trong loạt phim đang được phát triển nhằm khám phá nguồn gốc, nội dung và mục đích của Kinh Thánh. Tại đây bạn sẽ được giới thiệu ngắn gọn về lịch sử Kinh Thánh, và các loại Kinh Thánh khác nhau trong Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành. #BibleProject #VideoKinhThánh #KinhThánhlàgì

Sinh tế và Chuộc tội - Sacrifice and Atonement

Đức Chúa Trời “che đậy” sự gian ác của nhân loại qua các tế lễ bằng động vật để cuối cùng chỉ về Đức Chúa Giê-xu, sự chết và sống lại của Ngài. #BibleProject #VideoKinhThánh #SinhtếvàChuộctội

Phúc âm của Vương quốc - Gospel of the Kingdom

Đức Chúa Giê-xu đem vào thế giới sự cai trị và luật pháp của Đức Chúa Trời theo một cách rất ngược với lẽ thường, là tin tốt lành nhất mà bạn từng hy vọng được nhận. Website: https://duankinhthanh.com/ #BibleProject #VideoKinhThánh #PhúcâmcủaVươngquốc

Sách Phúc âm Lu-ca Chương 19-23 - Gospel of Luke Ch. 19-23

Tuần cuối cùng của Chúa Giê-xu trên đất là một tuần tranh luận đỉnh điểm tại Giê-ru-sa-lem trong kỳ Lễ Vượt Qua. Trong video này chúng ta sẽ khám phá Phúc âm Luca chương 19-23, và nó đã diễn ra như thế nào dẫn đến việc Chúa Giê-xu vô tội đã bị xử tử như một kẻ nội loạn chống lại đế chế La Mã. Chúng ta cũng sẽ thấy Chúa Giê-xu không ngạc nhiên về điều này bởi Ngài tin rằng sự chết của mình sẽ mở ra một tương lai mới cho Y-sơ-ra-ên và cho cả nhân loại. #BibleProject #VideoKinhThánh #Luca

Sách Phúc âm Lu-ca Chương 9-19 - Gospel of Luke Ch. 9-19

Phần ba khám phá trọng tâm Phúc Âm của sách Lu-ca. Đức Chúa Giê-xu tiếp tục công bố gây tranh cãi về tin mừng cho người nghèo trên cuộc hành trình dài đến thành Giê-ru-sa-lem, khiến gia tăng xung đột với lãnh đạo tôn giáo Y-sơ-ra-ên. Sự căng thẳng này tạo tiền đề cho ẩn dụ nổi tiếng: Người con trai hoang đàng. #BibleProject #VideoKinhThánh #Luca

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu