Tổng quan: I-II Các Vua

Đây là video giới thiệu tổng quát về sách Các Vua thứ nhất và thứ hai, phân tích bố cục văn học và dòng suy nghĩ của sách. Trong sách Các Vua 1-2, vua Sa-lô-môn, con vua Đa-vít, đã đưa Y-sơ-ra-ên đến sự cường thịnh, nhưng lại thất bại và khiến Y-sơ-ra-ên rơi vào cảnh nội chiến, rồi cuối cùng bị huỷ phá và đi đày. #BibleProject #KinhThánh #CácVua…Hiển thị đầy đủ

Tổng quan: Sách Ru-tơ - Ruth

Cùng theo dõi sách Ru-tơ để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Một gia đình Y-sơ-ra-ên gặp bi kịch mất đi người thân, nhưng Đức Chúa Trời sử dụng một người ngoại bang trung tín để đem lại sự phục hồi cho gia đình Đa-vít. #BibleProject #KinhThánh #Ru-tơ

Tổng quan: Sách II Sa-mu-ên - 2 Samuel

Đa-vít trở thành vị vua trung tín nhất của Đức Chúa Trời, nhưng rồi chống nghịch Chúa, và hậu quả là rối ren trong gia đình và sụp đổ về sau của vương quốc. #BibleProject #VideoKinhThánh #Sa-mu-ên

Tổng quan: Sách I Sa-mu-ên - 1 Samuel

Đức Chúa Trời miễn cưỡng dấy lên những vị vua để cai trị Y-sơ-ra-ên. Vị vua đầu tiên thất bại, và vị thứ hai, Đa-vít, là một người thay thế trung tín. #BibleProject #VideoKinhThánh #Sa-mu-ên

Sách Phúc âm Mác

Đây là một trong số những ký thuật chính thức sớm nhất về sự sống, sự chết và phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Ông Mác tập trung vào câu hỏi nền tảng đó là Đức Chúa Giê-xu có phải là Đấng Mê-si-a mà người Y-sơ-ra-ên đang chờ đợi. Nếu quả thật vậy, Ngài là Vua Mê-si-a như thế nào khi Ngài chịu thương khó và chịu chết? #BibleProject #VideoKinhThánh #SáchPhúcâmMác

Công vụ các Sứ đồ - Chương 21-28 (Giọng miền Nam) - Acts 21-18

Trong video cuối cùng trong chuỗi video về sách Công vụ các Sứ đồ của chúng ta, chúng ta sẽ đi theo chuyến hành trình cuối cùng của Sứ đồ Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem rồi đến nhà tù La Mã. Tuy nhiên, có một nghịch lý là, Thập giá mà Sứ đồ Phao-lô phải vác đã đưa ông đến trung tâm đế quốc La Mã, nơi ông có cơ hội tuyên bố vương quốc của Đức Chúa Trời cho khắp các dân tộc. #BibleProject #VideoKinhThánh #CôngVụCácSứĐồ

Công vụ các Sứ đồ - Chương 13-20 (Giọng miền Nam) - Acts 13-20

Chuyến hành trình đi khắp Đế chế La Mã loan báo tin mừng Chúa Giê-xu sống lại của sứ đồ Phao-lô đã diễn ra như thế nào? Động lực nào đã khiến sứ đồ này dám dấn thân lập nên các cộng đồng người Do Thái mới ở hết thành này đến thành khác và người ta đã phản ứng với thông điệp như thế nào? Trong video thứ ba của chúng ta về sách Công vụ các Sứ đồ, chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề này và nhiều nội dung khác! #BibleProject #VideoKinhThánh #CôngVụCácSứĐồ

Công vụ các Sứ đồ - Chương 8-12 (Giọng miền Nam) - Acts 8-12

Video của chúng ta về sách Công vụ các Sứ đồ, chương 8-12 tìm hiểu quá trình Đức Thánh Linh của Chúa đã biến đổi các môn đệ của Chúa Giê-xu từ một nhóm nhỏ người Do Thái tin theo Đấng Cứu Thế ở Giê-ru-sa-lem thành cả một phong trào đa sắc tộc nhanh chóng lan nhanh ra khắp các quốc gia khác. #BibleProject #VideoKinhThánh #CôngVụCácSứĐồ

Công vụ các Sứ đồ - Chương 1-7 (Giọng miền Nam) - Acts 1-7

Sách Công vụ các Sứ đồ kể lại Đức Chúa Trời đã hoàn thành lời hứa từ thời xưa của Ngài là khôi phục phúc lành của Ngài trên mọi dân tộc thông qua hậu duệ nhà ông Áp-ra-ham: Chúa Giê-xu miền Na-xa-rét. Trong video, chúng ta sẽ tìm hiểu Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh đã làm khuấy động thuộc linh của người Y-sơ-ra-ên và chuẩn bị họ cho công tác loan báo tin mừng cho các dân tộc. #BibleProject #VideoKinhThánh #CôngVụCácSứĐồ

Tổng quan: Sách Các Quan Xét - Judges

Cùng theo dõi sách Các Quan Xét để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Người Y-sơ-ra-ên quay mặt với Chúa và gặt lấy hậu quả. Đức Chúa Trời dấy lên các quan xét trong chu trình chống nghịch, ăn năn và được phục hồi. #BibleProject #VideoKinhThánh #CácQuanXét

Tổng quan: Sách Giô-suê - Joshua

Cùng theo dõi sách Giô-suê để khám phá cấu trúc văn học & dòng chảy ý tưởng của cuốn sách. Sau khi Môi-se qua đời, Giô-suê lãnh đạo người Y-sơ-ra-ên. Họ định cư tại vùng Đất Hứa, nơi người Ca-na-an đang cư ngụ. #BibleProject #VideoKinhThánh #Giô-suê

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu